Tìm kiếm

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Romulus Augustus - Hoàng Đế của Đế chế Tây La Mã

Romulus Augustus - Hoàng Đế của Đế chế Tây La Mã
Romulus Augustus (khoảng năm 461/463 - sau năm 476, trước năm 488) là vị Hoàng đế cuối cùng của Đế chế Tây La Mã , trị vì từ ngày 31 tháng 10 năm 475 đến ngày 4 tháng 9 năm 476. Việc ông bị phế truất bởi Odoacer, một thủ lĩnh bộ tộc German, đã đánh dấu sự kết thúc của Đế quốc Tây La Mã, sự sụp đổ của La Mã cổ đại, và bắt đầu của thời Trung cổ ở Tây Âu