Tìm kiếm

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

Luận văn cao học, thạc sĩ quản trị kinh doanh

Giới thiệu luận văn thạc sĩ - cao học quản trị kinh doanh

CH12-3221 Phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp khai thác khoáng sản Việt Nam
CH12-3213 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank
CH12-3208 chính sách quản lý nhà nước đối với kinh doanh xăng dầu ở việt nam
CH12-3184 Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện các chính sách ưu đãi về thuế để thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư vốn phát triển sản xuất kinh doanh
CH12-3164 Định hướng chiến lược kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong đến năm 2012
CH12-3145 hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh tại công ty Cổ PHầN tư vấn thiết kế xây dựng t&d nghệ an
CH2010-1684 Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh An Giang
CH2010-1667 Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ đức đến năm 2020
CH2010-1644 Tác động của quản trị công ty tới hiệu quả kinh doanh - Trường hợp của công ty cổ phần thép Việt ý
CH2010-1624 ứng dụng quản trị quan hệ khách hàng (CRM) để phát triển hoạt động kinh doanh tại công ty International Paint Singapore Pte. Ltd
CH2010-1610 hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải thuỷ I
CH2010-1557 Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng liên doanh Lào - Việt
CH2010-1538 nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần may sông hồng 132 trang
CH2010-1515 Chiến lược phát triển kinh doanh của Ngân hàng Công thương Hoàng Mai 102 trang
CH2009-1468 Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Nước sạch - VIWACO
CH2009-1439 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ đối với hoạt động kinh doanh đối ngoại hệ thống Ngân hàng Công thương Việt Nam
CH2009-1422 chuẩn mực hợp nhất kinh doanh: sự hài hoà giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế
CH2009-1417 Một số giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực kinh doanh điện lực Thái Nguyên
CH2009-1408 Hoàn thiện xây dựng chiến lược kinh doanh ở Công ty Cổ phần Khí cụ điện I
CH2009-1403 Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần công trình giao thông Thanh Hóa
CH2009-1395 đề xuất một số giải pháp trong việc xây dựng chiến lược cạnh tranh trong kinh doanh sản phẩm nước khoáng tại Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2005-2010
CH2009-1394 Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty xăng dầu B12 đến năm 2020
CH2009-1380 Nghiên cứu phối thức tiếp thị và một số giải pháp nhằm năng cao hiệu qủa kinh doanh tại xí nghiệp ô tô SASCO
CH2009-1373 Hoàn thiện công tác phân tích chiến lược trong quá trình hoạch định chiến lược kinh doanh của Tổng công ty Hàng không Việt Nam
CH2009-1367 Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xi măng la hiên
CH2009-1343 giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam
CH2009-1341 Hoàn thiện hạch toán chi phí vận tải trong các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hoá bằng ô tô trên địa bàn hà nội
CH2009-1293 Hoàn thiện chính sách quản lý ngành đối với công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản trị kinh doanh xây dựng (định h­ướng nghiên cứu tại Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng)
CH2009-1250 giải pháp phát triển nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ bằng các công cụ phái sinh tại ngân hàng ngoại thương - chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
CH2009-1212 Họach định chiến lược kinh doanh cho chi nhánh Ngân hàng đầu tư và Phát triển Bắc Sài Gòn đến năm 2015
CH2009-1211 Phòng ngừa rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại hối của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố HCM
CH2009-1204  Họach định chiến lược kinh doanh cho chi nhánh Ngân hàng đầu tư và Phát triển Bắc Sài Gòn đến năm 2015
CH2009-1188 Rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại các NHTMCP Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
CH2009-1187 Các giải pháp phát triển kinh doanh vàng tại Việt Nam
CH2009-1167 xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản của BITEXCOLAND
CH2009-1155 định hướng chiến lược kinh doanh xuất khẩu cà phê cho Tổng Công Ty Cà Phê Việt Nam đến năm 2015
CH2009-1143 Những giải pháp chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của ngành in Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
CH2009-1133 Hoạch định chiến lược kinh doanh dịch vụ Viễn thông cho Trung tâm viễn thông khu vực I đến năm 2015
HM261 Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức đến năm 2020.
HM258 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ ở tỉnh Long An.
HM239 Sử dụng công cụ tín dụng đầu tư kinh doanh vàng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam.
HM229 Xây dựng chiến lược kinh doanh tại Tổng đại lý Chuyển phát nhanh FedEx đến năm 2015.
HM216 Sử dụng công cụ tín dụng tài trợ đầu tư kinh doanh vàng tại ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam.
HM206 Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam.
HM203 Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần 32 đến năm 2020
HM201 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH THỰC PHẨM Ở TP. HCM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
HM200 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH THỰC PHẨM Ở TP. HCM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
ThS-101 Chiến lược kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng Sơn Tây (115tr)
ThS-98 Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của NHCT Hà Nam (116tr)
ThS-72 Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Tàu Dịch vụ Dầu khí giai đoạn 2009-2015
ThS-51 Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty Thông tin di động
ThS-49 Hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên dịch vụ nhà ở và khu đô thị (106tr)
ThS-40 Giải pháp tăng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công thương Việt Nam
ThS-34 Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty Thông tin di động
ThS-14 Định hướng chiến lược kinh doanh tại Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong đến năm 2012 (95tr)
ThS-13 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần kim khí An Bình (82tr)
ThS-6 Phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (103tr)
CH-1085 phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp khai thác khoáng sản Việt Nam (190 Trang)
CH-1084 hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng của Việt Nam (lấy ví dụ một số doanh nghiệp xây dựng) (128 Trang)
CH-1078 Nghiên cứu xây dựng chiến lược kinh doanh trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (107 Trang)
CH-1069 Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Tàu Dịch vụ Dầu khí (136 Trang)
CH-1060 Thực trạng quản trị hoạt động marketing trong các doanh nghiệp nhựa Việt Nam (Lấy lĩnh vực kinh doanh nhựa Hàng không làm cơ sở nghiên cứu, khảo sát chủ yếu) (180 Trang)
CH-1059 Nghiên cứu ưu điểm và hạn chế của hình thức thuê quản lý kèm nhượng quyền kinh doanh (FRANCHISE) trong kinh doanh Khách sạn: tình huống tại Khách sạn SOFITEL METROPOLE – Hà NộI (99 Trang)
CH-1056 rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - thực trạng và giải pháp (103 Trang)
CH-1049 một số biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu nam định (132 Trang)
CH-1019 Phân tích kết quả kinh doanh của công ty vật tư tổng hợp Lạng Sơn (99 Trang)
CH-1012 Hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Chi Nhánh Bắc Ninh (94 Trang)
CH-0999 Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh Siêu thị ở Công ty cổ phần sản xuất và thương mại An Việt (132 Trang)
CH-0997 xây dựng chiến lược kinh doanh của đăng kiểm Việt Nam trong giai đoạn hội nhập (124 Trang)
CH-0985 Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh chứng khoán ở Việt Nam (126 Trang)
CH-0983 nghiên cứu ảnh hưởng của việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp đến chất lượng và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc tổng công ty vận tải Hà Nội (123 Trang)
CH-0960 Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty CP xây dựng Sơn Tây giai đoạn 2008 – 2015 (159 Trang)
CH-0954 Luận cứ khoa học hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty 21 thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng (118 Trang)
CH-0952 phát triển kinh doanh dịch vụ bưu chính của bưu điện tỉnh bình định (135 Trang)
CH-0894 Giải pháp chiến lược cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội (bách khoa) (125 Trang)
CH-0862 Chiến lược kinh doanh Công ty Cổ phần Kinh Đô đến năm 2015 (80 Trang)
CH-0853 Phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông tin di động tại Việt Nam (209 Trang)
CH-0778 xây dựng một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty bia NADA (111 Trang)
CH-0774 Các giải pháp áp dụng các phương thức kinh doanh thương mại của doanh nghiệp trong điều kiện chuyển sang thị trường và hội nhập quốc tế (84 Trang)
CH-0755 Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt nam- VINACONEX, thực trạng và giải pháp (91 Trang)
CH-0742 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp kinh doanh nông sản Việt Nam (115 Trang)
CH-0731 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại nhà nước (lấy ví dụ ở địa bàn Hà Nội)CH-0722
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại nhà nước (lấy ví dụ ở địa bàn Hà Nội) (193 Trang)
CH-0693 Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay (173 Trang)
CH-0691 Xây dựng chiến lược kinh doanh của Sở giao dịch Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam giai đoạn 2007 – 2012 (117 Trang)
CH-0690 Hoàn thiện tổ chức và kinh doanh các siêu thị INTIMEX (107 Trang)
CH-0688 Những giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp (143 Trang)
CH-0672 Quá trình thực hiện chiến lược marketing về kinh doanh dịch vụ truyền hình trả tiền của đài truyền hình Việt Nam giai đoạn (1995 - 2005) thực trạng và giải pháp (126 Trang)
CH-0669 Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam theo mô hình Tập đoàn kinh doanh (223 Trang)
CH-0664 Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á (119 Trang)
CH-0652 Chiến lược kinh doanh - nghiên cứu tình huống Công ty cổ phần Sông Đà 9 (100 Trang)
CH-0637 Phát triển thương mại điện tử trong kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ 160 Trang
CH-0632 Tổ chức hạch toán kế toán doanh tu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị y tế trên địa ban Hà Nội (186 Trang)
CH-0608 Đề xuất một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần thực phẩm công nghiệp Nam Định đến năm 2010 (102 Trang)
CH-0586 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của phòng Xuất Nhập Khẩu ở công ty Cổ phần Nông sản Bắc ninh (93 Trang)
CH-0582 Hoàn thiện tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị y tế trên địa bàn Hà nội (102 Trang)
CH-0578 Hoàn thiện chiến lược ngành kinh doanh dịch vụ viễn thông của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2006-2010 (138 Trang)
CH-0569 Văn hóa kinh doanh của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải TRACO trong bối cảnh hội nhập quốc tế (159 Trang)
CH-0553 xây dựng chiến lược kinh doanh công ty tnhh một thành viên dịch vụ dầu khí nam định giai đoạn 2008-2015 (125 Trang)
CH-0551 Hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty cổ phần sữa Việt Nam giai đoạn 2006 – 2015 (121 Trang)