Tìm kiếm

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

LUẬN VĂN QUAN TRỊ KINH DOANH - LUAN VAN QUAN TRI KINH DOANH - KINH TẾ QUẢN TRỊ

LV-11038Một số biện pháp nhằm hoàn thiện chính sách Marketing cho thị trường khách Mỹ tại chi nhánh công ty Dịch vụ Du lịch Đường Sắt sàI gòn86 trang
LV-11039Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý tại Công ty Cơ khí Ô tô 3 - 280 trang
LV-11040Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty vận tải ô tô Hàng không65 trang
LV-11041Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Xí nghiệp in I Thông tấn xã Việt Nam59 trang
LV-11042Hoàn thiện công tác kế toàn nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Hà Bắc67 trang
LV-11043tìm hiểu một số vấn đề về công nghiệp hóa nông nghiệp và phát triển công nghiệp nông thôn ở huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam 103 trang
LV-11044Vốn kinh doanh và những biện pháp nâng  cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở xí nghiệp in trực thuộc NXB Lao động xã hội70 trang
LV-11045Tổ chức hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp dịch vụ khoa học kỹ thuật81 trang
LV-11046Một số biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh hàng dệt kim trong hoạt động xuất khẩu của công ty Dệt Kim Đông Xuân"115 trang
LV-11047Hoàn thiện nghiệp vụ kế toán bán hàng tại công ty TNHH Phú Thành94 trang
LV-11048Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty cơ khí Ngô Gia Tự125 trang
LV-11049Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Cửa hàng Thương mại dịch vụ Đại La58 trang
LV-11050Kế toán nguyên liệu vật liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty Thương Mại Xây Dựng Bạch Đằng101 trang
LV-11051Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng công thương Thanh hóa73 trang
LV-11052Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn Hà Tĩnh51 trang
LV-11053Quản lý Linh kiện của Công ty bán Máy Tính55 trang
LV-11054Quản trị nhân lực tại Công ty cơ khí Ngô Gia Tự72 trang
LV-11055nghiệp vụ phục vụ buồng tại khách sạn Hanội Horison80 trang
LV-11056Tổ chức hạch toán kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty chế tạo bơm Hải Dương87 trang
LV-11057Một số biện pháp góp phần hoàn thiện chiến lược thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH Sản Phẩm Xây dựng BHP Thép Việt Nam82 trang
LV-11058Hạch toán tiền lương và bảo hiểm tại Công ty xây dựng Sông Đà I82 trang
LV-11059Vận dụng Marketing -mix trong hoạt động kinh doanh của công ty khách sạn du lịch Kim Liên –Thực trạng và một số kiến nghị100 trang
LV-11060Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận của Khách sạn Phương Nam40 trang
LV-11061Thiết kế và xây dựng phần mềm sắp xếp tiếng việt theo trường họ tên hỗ trợ cho việc tuyển sinh Đại học – Cao đẳng60 trang
LV-11062Biện pháp nhằm tổ chức tốt hoạt động kinh doanh lưu trú của khách sạn Phương Nam40 trang
LV-11063Thực trạng của việc quản lý TSCĐ ở Công ty Mây Tre46 trang
LV-11064kế toán lưu chuyển hàng hoá ở Công ty trách nhiệm hữu hạn đại phát66 trang
LV-11065Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng72 trang
LV-11066Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Văn Phòng Phẩm Hồng Hà93 trang
LV-11067Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đầu tư phát triển của nhà nước tại Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển Hà Nội97 trang
LV-11068Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty Vật tư và thiết bị toàn bộ -MATEXIM83 trang
LV-11069Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chủ yếu của Công ty xuất nhập khẩu và xây dựng nông lâm nghiệp (AFIMEXCO)71 trang
LV-11070Một số ý kiến về kinh doanh XNK ở Việt Nam hiện nay85 trang
LV-11071Một số vấn đề tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả kinh doanh của Công ty thương mại Hải Phòng72trang
LV-11072Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hệ thống thù lao lao động tai công ty Xây dựng số 1 – Tổng Công ty xây dựng Hà nội60 trang
LV-11073Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cơ khí Hà Nội 84 trang
LV-11074Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng72 trang
LV-11075Phân tích thống kê tình hình lao động- tiền lương ở Xí nghiệp Xây dựng số 7 Công ty Xây dựng Công nghiệp Hà Nội60 trang
LV-11076 Giải pháp Marketing nhằm góp phần hoàn thiện và thúc đẩy khả năng tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Sản xuất Bao bì và Hàng xuất khẩu76 trang
LV-11077Phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty HANECO64 trang
LV-11078Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp  vật liệu hoá chất64 trang
LV-11079Tổ chức hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở xí nghiệp Bia- Quang Trung70 trang
LV-11080Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị105 trang
LV-11081Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất khẩu ở Công ty Thương Mại Hữu Nghị II 80 trang
LV-11082Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đấu thầu tại công ty xây dựng dân dụng-Hà Nội83 trang
LV-11083Nâng cao hiệu quả sử dụng quĩ tiền lương tại công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây73 trang
LV-11084Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp Môi trường đô thị số 476 trang
LV-11085Một số phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu hút và tuyển chọn lao động tại Công ty  thạch bàn67 trang
LV-11086Đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của Công ty xi măng Bỉm Sơn82 trang
LV-11087Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng72 trang
LV-11088Những giải pháp Marketing cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty dịch vụ thương mại - Bộ Thương mại" (TRASERCO)69 trang
LV-11089Nghiên cứu tình hình sản xuất kinh doanh và khả năng tăng lợi nhuận tại Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Hàm Rồng - Thanh Hoá45trang
LV-11090Một số vấn đề pháp lý về ký kết và thực hiện Hợp đồng mua bán ngoại thương52 trang
LV-11091Mô hình pháp luật kinh doanh bảo hiểm trong điều kiện nền kinh tế thị trường62 trang
LV-11092Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Cảng Khuyến Lương70 trang
LV-11093Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Viện máy & dụng cụ công nghiệp77 trang
LV-11094Phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty Vinapon60trang
LV-11095Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức tiền lương tại Công ty cổ phần giấy Lam Sơn67 trang
LV-11096"Một số giải pháp tăng cường thu hút và sử dụng vốn ODA ở Việt Nam giai đoạn 2001 - 2005" chính là một sự lựa chọn nhằm góp phần tìm ra lời giải đáp cho vấn đề trên86 trang
LV-11097Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp -tại Công ty xây dựng 49266 trang
LV-11098Một số biện pháp cơ bản nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần tấm lợp Đông Anh72 trang
LV-11099Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành xây lắp ở Công ty xây dựng và trang trí nội thất Bạch Đằng71 trang
LV-11100bảo hộ lao động 63 trang
LV-11101Một số biện pháp nhằm thúc đẩy công tác tiêu thụ sản phẩm tại  Công ty Dệt 8/394 trang
LV-11102Hạch toán chi phí sản xuất và tình giá thành sản phẩm xây lắp với việc tăng cường Quản trị doanh nghiệp tại Công ty Xây dựng 492 (Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn)92 trang
LV-11103Các hình thức và biện pháp quản lý, giáo dục đối tượng nghiện ma tuý ở cộng đồng dân cư theo chức năng của cảnh sát khu vực ở địa bàn thành phố nam định -Thực trạng và giải pháp65 trang
LV-11104Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại xí nghiệp Kim Hà Nội63 trang
LV-11105tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp in 1586 trang
LV-11106Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần hạ long - Viglacera84 trang
LV-11107Bước đầu nghiên cứu  về tính hiệu quả của dự án cấp nước sạch cho thành phố Hà Nội từ nguồn nước sông đà82 trang
LV-11108một số biện pháp nhằm  đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty  nạo  vét và xây dựng đường thuỷ67trang
LV-11109Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ cho thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính - Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam100 trang
LV-11110hợp đồng mua bán hàng hoá từ lý thuyết đến thực tiễn áp dụng tại công ty TNHH IPC56 trang
LV-11111Một số biện pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương tại Xí nghiệp Dựơc phẩm Trung Ương 260 trang
LV-11112Công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH thương mại & sản xuất nhựa Đông á69 trang
LV-11113Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ của ngân hàng thương mại (nghiên cứu tại ngân hàng TMCP Quân đội)83 trang
LV-11114Giải pháp phát triển nghiệp vụ môi giới tại công ty chứng khoán Việt Nam90 trang
LV-11115kế toán hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Công ty điện cơ thống nhất Hà Nội 88 trang
LV-11116Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty Cổ phần tư vấn và xây lắp hạ tầng Phú thọ (mở)55 trang
LV-11117Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng rau quả của Việt Nam100 trang
LV-11118Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Coca-Cola Việt nam66 trang
LV-11119Một số phương hướng và biện pháp góp phần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty Dệt- May Hà Nội82 trang
LV-11120Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp với việc tăng cường hiệu quả quản rị chi phí tại xí nghiệp xây lắp Điện – Công Ty Điện Lực I 96 trang
LV-11121giải pháp quản lý chất lượng ở công ty cổ phàn bánh kẹo hải châu55 trang
LV-11122Công tác tuyển dụng lao động tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cơ điện trần phú66 trang
LV-11123Các giải pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá của Công ty bia Hà Nội 84 trang
LV-11124Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Tập đoàn Công Nghiệp than- khoáng sản Việt nam (bách khoa) 89 trang
LV-11125Hoạch định tài chính năm 2007 cho tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam (bách khoa)68 trang
LV-11126Lập kế hoạch huy động vốn năm 2007 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (bách khoa)69 trang
LV-11127Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành dịch vụ vận tải tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây108 trang
LV-11128Xây dựng phương án huy động vốn phục vụ việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần in SGK tại thành phố Hà Nội (bách khoa)94 trang
LV-11129Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn trung và dài hạn tại SGD I- Ngân hàng công thương Việt Nam 72 trang
LV-11130Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty xây dựng và phát triển nhà Hà Nội 86 trang
LV-11131Quản lý thông tin và tài khoản khách hàng tập trung với việc mở rộng và nâng cao hiệu quả huy động vốn tại VPBank – Thực trạng và giải pháp92 trang
LV-11132Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dây và Cáp điện Thượng Đình68trang
LV-11133Tình hình triển khai nghiệp vụ tái bảo hiểm thiết bị điện tử tại Công ty Cổ phần Bưu điện64 trang
LV-11134giảI pháp nâng cao hiệu quả công tác Marketing tại Bảo Việt quảng ninh64 trang
LV-11135Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị điện tử tại công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện PTI71 trang
LV-11136Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Công thương Đống Đa60 trang
LV-11137Lợi nhuận - Một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Truyền hình Hà Nội64 trang
LV-11138Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Bê tông và Vật liệu xây dựng Sông Đà82 trang
LV-11139hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại  Công ty TNHH cơ kim khí sơn hà111 trang
LV-11140Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Sơn Tây - Tỉnh Hà Tây104 trang
LV-11141Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu kỳ bán hàng và thu tiền tại Công ty TNHH Tư Vấn Kế Toán và Kiểm Toán Việt Nam (AVA)99 trang
LV-11142Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam83 trang
LV-11143rủi ro tỷ giá trong kinh doanh nội tệ và các giải pháp phòng ngừa tại VPbank51 trang
LV-11144Một số giảI pháp nhằm đẩy mạnh nghiệp vụ giao nhận vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đừòng hàng không ở Công ty VINATRANCO84 trang
LV-11145Dự báo về tác động của tổ chức thương mại thế giới WTO đối với các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ Việt Nam - những giải pháp đề xuất72 trang
LV-11146Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu và nâng cao sức cạnh tranh hàng hoá tại công ty thanh bình htc60 trang
LV-11147Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới79 trang
LV-11148Một số giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với thương mại dịch vụ trong điều kiện hội nhập kinh tế hiện nay84 trang
LV-11149Chính sách quản lý giá mặt hàng xăng dầu nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp85 trang
LV-11150Định hướng và giải pháp phát triển kinh tế cửa khẩu vùng Đông Bắc89 trang
LV-11151Hoàn thiện chính sách xuất khẩu mặt hàng chè của Công ty TNHH TM Đại lợi58 trang
LV-11152Hoàn thiện quyết định Marketing sản phẩm nông sản xuất khẩu của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX sang thị trường các nước ASEAN59trang
LV-11153Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng gốm sứ  mỹ nghệ tại Công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm-TOCONTAP HANOI62 trang
LV-11154Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của Công ty MESCO77 trang
LV-11155Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê vào thị trường EU của Tổng công ty cà phê Việt Nam99 trang
LV-11156Một số giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào các thị trường phi hạn ngạch75 trang
LV-11157Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Cămpuchia; thực trạng và giải pháp75 trang
LV-11158Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty may ChiếnThắng82 trang
LV-11159Triển vọng và những giải pháp thúc đẩy thương mại Việt Nam-EU54 trang
LV-11160Những giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ97 trang
LV-11161Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác xuất khẩu tại Công Ty Dệt Hải Phòng73 trang
LV-11162Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh du lịch quốc tế tại công ty du lịch và tư vấn đầu tư quốc tế93 trang
LV-11163Đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty giầy Thụỵ Khê trong điều kiện hội nhập AFTA85 trang
LV-11164Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác cảng hàng không Nội Bài100 trang
LV-11165Phân tích các cơ hội thị trường vận chuyển hàng khô, hàng bách hóa đa năng bằng đường thủy nội địa của công ty vận tải thuỷ Bắc Nosco51 trang
LV-11166Các giải pháp Marketing nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu lắp đặt máy phát điện của công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Lâm67 trang
LV-11167Những giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của doanh nghiệp bánh cao cấp Bảo Ngọc86 trang
LV-11168Một số giải pháp marketing nhằm hoàn thiện và nâng cao mức độ thỏa mãn khách hàng của Công ty TM-DV Tràng Thi66 trang
LV-11169Hoàn thiện phối thức Marketing - mix tại Xí nghiệp Thương mại thuộc Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài74 trang
LV-11170Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa của Xí nghiệp Đầu tư và phát triển du lịch Sông Hồng thuộc Công ty Du lịch và thương mại tổng hợp Thăng Long75 trang
LV-11171Hoàn thiện quản lý và tổ chức hệ thống kênh phân phối của công ty cổ phần bánh kẹo hải châu60 trang
LV-11172ứng dụng MAR- MIX trong kinh doanh xuất  khẩu của công ty 20 68 trang
LV-11173Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các công cụ marketing - mix ở công ty TNHH quốc tế Song Thanh  ( STI )83 trang
LV-11174Chiến lược sản phẩm cho khách hàng công nghiệp tại Công ty Nhựa cao cấp Hàng Không86 trang
LV-11175Chiến lược Marketing của Công ty Vật Tư Bưu Điện I trong thời gian tới104 trang
LV-11176Hoàn thiện giải pháp marketing hỗn hợp nhằm phát triển thị trường nước khoáng của công ty TNHH Sana 53 trang
LV-11177Thực trạng và các giải pháp Marketing nhằm nâng cao hoạt động của hệ thống xúc tiến hỗn hợp của Công ty  BiTi‘S trên thị trường Miền Bắc84 trang
LV-11178Marketing hỗn hợp mở rộng thị trường chè của Công ty cổ phần chè Kim Anh86 trang
LV-11179Những biện pháp Marketing nhằm phát triển thị trường sản phẩm máy công cụ và phụ tùng thay thế của Công ty cơ khí Hà Nội 52 trang
LV-11180Chiến lược Marketing - mix với việc mở rộng thị trường của Công ty Kính Đáp  Cầu - Bắc Ninh70 trang
LV-11181Hoàn thiện công tác quản lý khách hàng thường xuyên của xí nghiệp kinh doanh tổng hợp công ty vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội80 trang
LV-11182Hoàn thiện tổ chức hoạt động marketing của Công ty lắp máy và xây dựng số 10   45 trang
LV-11183Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Nhà xuất bản Giao thông vận tải51 trang
LV-11184Chiến lược sản phẩm của công ty Sơn Hải Phòng64 trang
LV-11185Giải pháp Marketing nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Tạp phẩm và bảo hộ lao động56 trang
LV-11186Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh Gaz và Bếp ga ở Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngọc Toản62 trang
LV-11187Xây dựng kế hoạch marketing cho công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên điện cơ thống nhất (VINAWIND)69 trang
LV-11188Hoàn thiện nghiệp vụ Marketing mặt hàng kinh doanh tại cửa hàng thương mại 1174 đường Láng thuộc Công ty cổ phần thương mại Cầu Giấy49 trang
LV-11189Một số giải pháp Marketing hỗn hợp trong kinh doanh thương mại ở công ty Vật tư vận tải và xây dựng công trình giao thông62 trang
LV-11190Các giải pháp Marketing thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2006 - 2010.59 trang
LV-11191Nghiên cứu hoạt động marketing bán hàng ở Công ty vật tư nông nghiệp Hà Nội 77 trang
LV-11192Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Hà Tây56 trang
LV-11193Một số giải pháp Marketing nhằm thu hút khách du lịch quốc tế đến với khách sạn quốc tế ASEAN 87 trang
LV-11194Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội91 trang
LV-11195Một số giải pháp để áp dụng hoạt động Marketing - Mix tại Công ty Điện tử Công nghiệp - CDC (mở)56 trang
LV-11196Xây dựng và quản trị hệ thống kênh phân phối tại Nhà Máy Chế Biến Thức Ăn Chăn Nuôi Bông Lúa Vàng - Công Ty Cổ Phần Thành Phát58 trang
LV-11197Các giải pháp hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu khách hàng nội địa tại Công ty da Giầy Hà Nội75 trang
LV-11198Các giải pháp xúc tiến, khuếch trương nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư vào Khu Công Nghiệp Song Khê-Nội Hoàng tỉnh Bắc Giang51 trang
LV-11199một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm phần mềm công nghiệp ở công ty TNHH hệ thống quy58 trang
LV-11200Thực trạng và giải pháp hoạt động Marketing dịch vụ vận tải biển của Công ty vận tải Thuỷ Bắc (NOSCO)44 trang
LV-11201Những giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm thuốc tại công ty cổ phần chữ thập đỏ60 trang
LV-11202Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm (xăng dầu, dầu mỡ nhờn, gas và phụ kiện) tại công ty xăng dầu B1252 trang
LV-11203Phương hướng và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng và công tác quản lý chất lượng ở Công ty bánh kẹo Hải Hà (mở)221 trang
LV-11204Những giải pháp hoàn thiện công nghệ Marketing bán lẻ tại cửa hàng thực phẩm Hà Đông thuộc Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Hà Tây 43 trang
LV-11205Marketing trong doanh nghiệp xây dựng (bách khoa)125 trang
LV-11206Hoàn thiện kênh phân phối cho sản phẩm của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ ” ( FPT)52 trang
LV-11207Một số giải pháp marketing nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cao su An Dương80 trang
LV-11208Hoàn thiện các chính sách marketing để duy trì và phát triển thị trường nội địa của công ty giầy thượng đình52 trang
LV-11209Hoàn thiện các giải pháp MAR- MIX xuất khẩu hàng may mặc của công ty May 10 sang thị trường EU92 trang
LV-11210Thị trường dịch vụ điện thoại - Thực trạng và giải pháp hoạt động Marketing tại Công ty VMS - Mobi Fone62 trang
LV-11211Chính sách xúc tiến hỗn hợp cho sản phẩm nước khoáng Vital của công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Minh tại các tỉnh phía bắc69 trang
LV-11212Những ý kiến đề xuất cho việc hoàn thiện hệ thống marketing- mix của khách sạn ASEAN trong thời gian tới49 trang
LV-11213Một số biện pháp nhằm tăng thị phần trong nước của Tổng công ty chè Việt Nam78 trang
LV-11214ận dụng các chính sách Marketing-mix tại Trung tâm Du lịch Hà Nội71 trang
LV-11215ẩy mạnh xuất khẩu gạo của Việt Nam theo quan điểm Marketing-mix105 trang
LV-11216Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm linh kiện máy tính nhập khẩu của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ” ( FPT)56 trang
LV-11217phân tích thị trường và các giải pháp marketing nhằm thoả mãn nhu cầu và mong muốn của khách hàng về sản phẩm săm, lốp xe máy công ty cao su sao vàng75 trang
LV-11218Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm66 trang
LV-11219Công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp và xây dựng54 trang
LV-11220Chiến lược kinh doanh của Tổng Công ty Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp53 trang
LV-11221Một số vấn đề về vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cầu 75 thuộc Tổng  công ty công trình giao giao thông 8 - Bộ Giao Thông Vận tải62 trang
LV-11222Hoàn thiện công tác xây dựng hệ thống tài liệu trong quá trình áp dụng iso 9000 tại công ty chế tạo điện cơ77trang
LV-11223Một số biện pháp nhằm nâng cao sản lượng tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Liên doanh TNHH sản xuất và kinh doanh tấm bông PE Hà Nội53 trang
LV-11224Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty In Hà giang91 trang
LV-11225Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Tạp phẩm và bảo hộ lao động113 trang
LV-11226Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty thương mại - tư vấn và đầu tư59 trang
LV-11227Đổi mới công tác quản lý thu thuế trên địa bàn tỉnh Hà Giang57 trang
LV-11228Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty Sông Đà 265 trang
LV-11229Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cơ Khí Hà Nội69trang
LV-11230Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty xây dựng Cầu 75 74 trang
LV-11231Những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ở công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu đầu tư thanh niên Hà Nội83 trang
LV-11232một số biện nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm vật liệu nổ tại công ty vật liệu nổ công nghiệp 77 trang
LV-11233Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh các mặt hàng rau quả của Tổng công ty rau quả, nông sản Việt Nam86 trang
LV-11234Một số giải pháp góp phần xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty ` Doanh nghiệp72 trang
LV-11235Những biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng ở một số dự án trên địa bàn Hà Nội tại Công ty Đầu tư phát triển nhà số 2   56 trang
LV-11236Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất đồ dùng học cụ huấn luyện X55   68 trang
LV-11237Nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty thiết bị - Machinco64 trang
LV-11238Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong hoạt động nhập khẩu tại Công ty Vật tư kỹ thuật Ngân hàng75 trang
LV-11239Một số biện pháp thúc đẩy thị trường BĐS - nhà đất ở Hà Nội153 trang
LV-11240Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quy trình sản xuất và xuất khẩu tại công ty sản xuất và xuất khẩu prosimex53 trang
LV-11241Phân tích tình hình quản lý chất lượng ở Xí nghiệp Cơ điện - Vật tư và một số giải pháp đảm bảo chất lượng sản phẩm75 trang
LV-11242Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty May Chiến Thắng83trang
LV-11243Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty In Tạp chí Cộng Sản73 trang
LV-11244Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty DAD60 trang
LV-11245Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở công ty xây dựng công trình giao thông 87361 trang
LV-11246Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty In - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng83 trang
LV-11247Một số phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty cổ phần may Lê Trực115 trang
LV-11248Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Vật tư kỹ thuật Xi măng 71 trang
LV-11249Các biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH úc đại lợi64 trang
LV-11250Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa80 trang
LV-11251một số ý kiến về hoàn thiện chính sách thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm rau quả ở Việt Nam 73 trang
LV-11252Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của công ty TNHH XNK Cường Thịnh55 trang
LV-11253phương hướng và biện pháp chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ trên địa bàn quận cầu giấy trong giai đoạn hiện nay69 trang
LV-11254Một số biện pháp Chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty TNHH Thái Dương60 trang
LV-11255Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Viễn thông Điện lực Hà Nội62 trang
LV-11256Phương pháp trả lương tại công ty CMS55 trang
LV-11257một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm bia hơi tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ việt hà73 trang 
LV-11258Huy động và sử dụng vốn tại công ty xây dựng và phát triển nhà số 673 trang
LV-11259Huy động và sử dụng vốn tại công ty Sông Đà 1178 trang
LV-11260Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Thiết bị và phát triển chất lượng61 trang
LV-11261Chi phí sản xuất điều kiện và các giải pháp hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông55 trang
LV-11262Giải  pháp huy động và quản lý điều hành  vốn  tại  Chi  nhánh  Quỹ Hỗ  trợ  phát  triển Hà  giang65 trang
LV-11263Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty liên doanh cơ khí xây dựng63 trang
LV-11264Một số giải pháp thúc đẩy tiến trình cổ phần hoá ở Công ty thực phẩm xuất khẩu Bắc Giang91 trang
LV-11265Một số giải pháp chủ yếu tăng cường hoạt động tiêu thụ tại Công ty Xăng dầu Hà Giang70 trang
LV-11266Giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông tại Tỉnh Hà Giang giai đoạn 2003 – 2005  84 trang
LV-11267Chiến lược tăng trưởng dựa vào xuất khẩu của Việt nam từ nay đến năm 2003   75 trang
LV-11268Một số giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý ở Công ty Điện lực Hà Nội   109 trang
LV-11269Quản lý tiền lương và tiền công tại Công ty KTCT thuỷ lợi La Khê67 trang
LV-11270Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Giang Sơn59 trang
LV-11271Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý ở công ty xây lắp - vật liệu xây dựng 73 trang
LV-11272Một số vấn đề về công tác quản trị vật tư tại công ty cơ khí Z17973 trang
LV-11273“Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại CTTMTH tỉnh Nam Định60 trang
LV-11274Quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Á, thực trạng và giải pháp56 trang
LV-11275Sức cạnh tranh và các giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của Công ty may xuất khẩu trong thị trường quốc tế 53 trang
LV-11276Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Xây dựng số 3 Hà Nội80 trang
LV-11277Nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty xây dựng CTGT 892 83 trang
LV-11278Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh mặt hàng giầy dép của  Công ty Giầy Thượng Đình trên thị trường nội địa49 trang
LV-11279Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị bán hàng tại công ty Giầy Thượng Đình40 trang
LV-11280Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại Tổng  công ty xăng dầu Việt Nam86 trang
LV-11281Một số biện pháp nhằm củng cố và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại55trang
LV-11282Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông66 trang
LV-11283Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Xí Nghiệp Vận Tải Biển Vinafco75 trang
LV-11284Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm gà giống thương phẩm tại Công ty giống gia cầm Lương Mỹ - Chương mỹ - Hà Tây73trang
LV-11285Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty TNHH Thương mại TVT74 trang
LV-11286Tổ chức quản lý, sử dụng lao động và tiền lương trong công ty Dệt- May Hà Nội63trang
LV-11287Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải hàng không của hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines)101 trang
LV-11288Những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cơ khí 12072 trang
LV-11289Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu tại Xí nghiệp thép và vật liệu xây dựng Hà Nội76 trang
LV-11290Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ ô tô ở Công ty cơ khí ô tô 3-2   65 trang
LV-11291Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí  88trang
LV-11292Xuất khẩu hàng may mặc của công ty dệt - may Hà Nội vào thị trường mỹ57 trang
LV-11293Nghiên cứu thực trạng và đề xuất được một số giải pháp cho sự phát triển của các ngành nghề trong hộ nông dân trên địa bàn xã liêm chính- Thị xã Phủ Lý-tỉnh Hà Nam 75 trang
LV-11294Các giải pháp chủ yếu để góp phần đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm và tăng doanh thu tại công ty Điện Cơ Thống Nhất82 trang
LV-11295Đa dạng hoá sản phẩm nước ép trái cây tại Công ty Cổ phần Thăng Long85 trang
LV-11296Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty Kim Khí Thăng Long59 trang
LV-11297Hoàn thiện chiến lược Marketing thâm nhập thị trường than Nhật Bản tại công ty xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế-Coalimex94 trang
LV-11298Nghiên cứu các giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty dệt may xuất nhập khẩu Huy Hoàng75 trang
LV-11299Mở rộng thị trường xuất khẩu tại Tổng công ty Dệt-May Việt Nam (Vinatex) 111 trang
LV-11300Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty tấm lợp vật liệu xây dựng Đông Anh67 trang
LV-11301Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng thiết kế tại công ty tư vấn và xây dựng thuỷ lợi 1  62trang
LV-11302phân tích tình hình thị trường của công ty TNHH Hasa49 trang
LV-11303Phân tích và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Cơ Điện Hà Nội84 trang
LV-11304Hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty Phát Triển Hạ Tầng Khu Công Nghệ Cao Hoà Lạc84 trang
LV-11305ăng lực hoạt động của bộ máy quản lý ở công ty bảo hiểm nhân thọ Thanh Hoá80 trang
LV-11306Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý mạng lưới nhân viên bán hàng của công ty TNHH Coca-Cola Việt Nam chi nhánh miền bắc67 trang
LV-11307Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị bán hàng ở Công ty Thực phẩm Hà Nội93 trang
LV-11308Nâng cao chất lư­ợng công tác quản trị mua hàng tại công ty bách hoá số 5 Nam Bộ90 trang
LV-11309Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Tem95 trang
LV-11310Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu Từ Liêm- TULTRACO72 trang
LV-11311Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tuần Giáo90 trang
LV-11312Nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại Hà Nội54 trang
LV-11313Một số giải pháp tăng cường mở rộng thị trường tiêu thụ rượu của Chi nhánh Công ty Hà Phú An 55 trang
LV-11314Tăng cường công tác quản trị bán hàng ở Công ty Muối Thanh Hoá50 trang
LV-11315Một số giải pháp nhằm tiếp tục khuyến khích các hoạt động đầu tư trong nước89trang
LV-11316Lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại Công ty xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật98 trang
LV-11317Phân tích các chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty đầu tư phát triển xây dựng DIC53 trang
LV-11318Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh Thanh98 trang
LV-11319Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty cổ phần giầy Hưng Yên61 trang
LV-11320Tăng cường quản lý của nhà nước về tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực Nông sản - Thực phẩm56 trang
LV-11321Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn85 trang
LV-11322Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội45 trang
LV-11323Hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước80 trang
LV-11324Quy hoạch sử dụng đất đai Xã Thanh Giang - huyện Thanh Miện - tỉnh Hải Dương46 trang
LV-11325Các giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án ODA68 trang
LV-11326giảI pháp nhằm nâng cao trình độ học vấn và giảm mức sinh ở Thanh Hoá71 trang
LV-11327Giải pháp phát triển đa dạng hoá sản phẩm ở Công ty cổ phần Dược và thiết bị vật tư y tế TRAPHACO80 trang
LV-11328Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Vietsurestar78 trang
LV-11329Hoàn  thiện công tác tổ chức tiền lương ở Công ty Vật tư - Vận tải - Xi măng 72 trang
LV-11330'Công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực ở cảng Khuyến Lương56 trang
LV-11331Một số biện pháp nhằm gắn sản xuất với thị trường của công ty Thương mại và dược phẩm Như Thuỷ64 trang
LV-11332Một số biện pháp tăng cường công tác Đấu thầu xây lắp ở Công ty xây dựng số 6 Thăng Long80 trang
LV-11333Các hình thức trả lương tại Công ty công trình giao thông III - Hà Nội87 trang
LV-11334Hoàn thiện công tác định mức kỹ thuật lao động tại Công ty may Thanh Hoá53 trang
LV-11335Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty thiết bị vật tư du lịch 77 trang
LV-11336Hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương tại Công ty vật liệu xây dựng Cẩm Trướng58 trang
LV-11337Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cao su Sao vàng99 trang
LV-11338Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đấu thầu ở Công ty cầu 14 -Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I, Bộ giao thông vận tải96 trang
LV-11339Hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty cầu I  Thăng Long67 trang
LV-11340Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động nhập khẩu của công ty kinh doanh và sản xuất vật tư hàng hoá MATECO74 trang
LV-11341Những giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng khoán công trình ở công ty cơ giới và xây lắp số 12 trong giai đoạn hiện nay78 trang
LV-11342Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức lao động khoa học cho lao động quản lý tại Công ty cơ khí 79    74 trang
LV-11343Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác trả lương ở công ty dệt vải công nghiệp - Hà Nội74 trang
LV-11344Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Viện luyện kim đen50 trang
LV-11345Một số giải pháp đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Dược Liệu Trung Ương I78 trang
LV-11346ột số giải pháp góp phần hoàn thiện các hình thức trả lương tại Công ty gạch ốp lát Hà nội71 trang
LV-11347Hoàn thiện các hình thức trả lương, trả thưởng tại Công ty dệt kim Thăng Long54 trang
LV-11348Các giải pháp huy động vốn đổi mới máy móc thiết bị công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản xuất sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm may tại công ty May Chiến Thắng61 trang
LV-11349Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại Công ty Quy Chế Từ Sơn63 trang
LV-11350một số ý kiến nhằm xây dựng và hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty Vật tư Thiết bị Alpha58 trang
LV-11351Một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu của Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng110 trang
LV-11352Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Việt - Trung tỉnh Lạng Sơn72 trang
LV-11353Hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại công ty xi măng - đá vôi Phú Thọ62 trang
LV-11354Hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực ở Công ty xây dựng Sông Đà 863 trang
LV-11355Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý công ty vật liệu xây dựng Cẩm Trướng52 trang
LV-11356Những giải pháp hoàn thiện hệ thống mạng lưới bán hàng sản phẩm của công ty TNHH Việt Thắng87 trang
LV-11357Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty Hoá Chất - Bộ Thương Mại60 trang
LV-11358Giá và phương pháp tính giá bán sản phẩm của công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông88 trang
LV-11359Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông107 trang
LV-11360Một số giải pháp cơ bản phát triển dịch vụ thông tin hỗ trợ các hoạt động thương mại nước ta giai đoạn hiện nay62 trang
LV-11361Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu hàng hóa tại công ty sản xuất và thương mại Châu á100 trang
LV-11362Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu ở công ty dâu tằm tơ I- Hà Nội81 trang
LV-11363Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại Công ty thương mại tổng hợp tỉnh Nam Định77 trang
LV-11364Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩulâm sản & Hàng tiểu thủ công nghiệp68 trang
LV-11365Một số giải pháp nhằm xúc tiến hoạt động xuất khẩu hàng hoá qua biên giới tỉnh Điện Biên của sở Thương mại - Du lịch Điện Biên58 trang
LV-11366Một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty xây dựng Hồng Hà75 trang
LV-11367Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu của Công ty xuất nhập khẩu và kỹ thuật bao bì - Packexport56 trang
LV-11368Hoàn thiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm công nghệ của Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Đầu tư 54 trang
LV-11369Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thực phẩm tại xí nghiệp Khai thác và Cung ứng thực phẩm tổng hợp 94 trang
LV-11370Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của chi nhánh công ty Lelong Việt Nam tại Hà Nội56 trang
LV-11371Hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần Dược phẩm Thiên Tân72 trang
LV-11372Vấn đề sử dụng lao động nữ ở tỉnh Phú Thọ64 trang
LV-11373oạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty khoá Việt Tiệp . Thực trạng và giải pháp54 trang
LV-11374Một số giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu tại công ty dịch vụ du lịch và thương mại TST71 trang
LV-11375Biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ở Nhà máy bia Đông Nam á73trang
LV-11376Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên90 trang
LV-11377Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty 24792 trang
LV-11378Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của công ty Bách hoá số 5 Nam Bộ114 trang
LV-11379Một số phương hướng và biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Dụng Cụ Cắt và Đo Lường Cơ Khí99 trang
LV-11380Các giải pháp marketing đồng bộ nhằm phát triển thị trường giầy vải nội địa tại công ty Giầy Thượng Đình82 trang
LV-11381Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty giầy Thượng Đình Hà Nội116 trang
LV-11382Thực trạng và biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu gạo ở Công ty Lương Thực Cấp I Lương Yên67 trang
LV-11383Biện pháp thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng gốm xây dựng của Công ty Kinh doanh và Xuất nhập khẩu thuộc Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng – Viglacera73 trang
LV-11384Một số biện pháp  đầy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty thiết bị đo điện73 trang
LV-11385Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH sản xuất, thương mại & dich vụ Đức-Việt67 trang
LV-11386Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Tại công ty Tư vấn đầu tư và thương mại71 trang
LV-11387Vốn lưu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Vật liệu Xây dựng Bưu điện77 trang
LV-11388Hoàn thiện việc ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu Công ty vận tải và đại lý vận tải Hà nội – VITACO100 trang
LV-11389Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở Công ty Xây lắp & Vật tư xây dựng I. Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn71 trang
LV-11390Một số ý kiến nhằm cải thiện tình hình tài chính và khả năng thanh toán của Công ty xây dựng và phát triển nông thôn50 trang
LV-11391Một số Biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu ở Công ty xuất nhập khẩu Hà Tây58 trang
LV-11392iải pháp hoàn thiện qui trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở Công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật105 trang
LV-11393Gian lận thuế GTGT trong các doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam hiện nay và biện pháp phòng ngừa103 trang
LV-11394Thực trạng hoạt động marketing ở công ty xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác marketing86 trang
LV-11395Nghiên cứu một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Xí nghiệp kính Long Giang53 trang
LV-11396Một số biện pháp phát triển thị trường xuất khẩu thủ công mỹ nghệ của công xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ  101 trang
LV-11397Phương hướng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả của công tác quản lý vốn sản xuất kinh doanh Công ty 20 - Tổng cục hậu cần80 trang
LV-11398Giải quyết các tranh chấp trong thương mại Quốc tế ở Việt Nam hiện nay"74 trang
LV-11399Lợi nhuận và các giải pháp nâng cao lợi nhuận ở công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm TOCONTAP87trang
LV-11400Một số giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001 – 2020  63 trang
LV-11401Hợp đồng và thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại công ty CPC.1     74 trang
LV-11402Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần thương mại Khánh Trang    58trang
LV-11403một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với ngành thuỷ lợi68 trang
LV-11404Tình hình hoạt động về công tác tiêu thụ sản phẩm và doanh thu sản phẩm  ở Công ty TNHH Thương mại An Phú68 trang
LV-11405Quy hoạch sử dụng đất xã Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội95 trang
LV-11406Một số giải pháp nhằn mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty Rau quả Việt Nam126 trang
LV-11407Hải quan Hà Nội với công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại53 trang
LV-11408Thực trạng và hiệu quả đầu tư của công ty phát triển đô thị mới tại Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị-Bộ Xây Dựng93 trang
LV-11409Tăng cường quản trị hoạt động bán hàng của công ty Cơ - Điện - Đo lường - Tự động hóa DKNEC70 trang
LV-11410Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Thương mại Hà Nội69 trang
LV-11411một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hoá qua biên giới tỉnh điện biên của sở thương mại du lịch điện biên49 trang
LV-11412Nâng cao hiệu quả Quản lý vật tư ở Công ty vật tư Nông sản92 trang
LV-11413Phương hướng và biện pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng đối với sản phẩm đường của công ty thực phẩm miền bắc76 trang
LV-11414Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị tiêu thụ hàng hoá tại Xí nghiệp chế biến thuỷ đặc sản xuất khẩu- Hà Nội80 trang
LV-11415Giải pháp Marketing thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty công nghệ phẩm Minh Quân59 trang
LV-11416Một số biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dịch vụ mã kẽm nhúng nóng ở công ty cổ phần thép việt tiến83 trang
LV-11417Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm gạch Terrazzo Secoin của nhà máy vật liệu xây dựng Seterra - Secoin66 trang
LV-11418tạo nguồn và mua hàng nông sản xuất khẩu tại Công ty Sản xuất-Dịch vụ &Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội (HAPRO) - Thực trạng và giải pháp91 trang
LV-11419Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường các nước ASEAN của công ty xuất nhập khẩu INTIMEX73 trang
LV-11420Hoàn thiện nội dung phân tích tình hình và hiệu quả xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu Hà Nội86 trang
LV-11421Thực trạng và phương hướng phát triển hàng dệt may xuất khẩu Việt Nam69 trang
LV-11422Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Xí nghiệp cơ khí Trúc Lâm62 trang
LV-11423Vận tải hàng không và sự phát triển của thương mại Việt Nam101 trang
LV-11424giải pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của công ty khoá minh khai63 trang
LV-11425Một số ý kiến hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Kim khí Hà Nội50 trang
LV-11426Vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Thiết bị thương mại56 trang
LV-11427Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công nghệ Marketing bán buôn  hàng hạt nhựa và sắt thép tại công ty cung ứng dịch vụ hàng không.72 trang
LV-11428Một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng mây tre đan ở unimex Hà Tây 90 trang
LV-11429Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty kinh doanh thép và vật tư  Hà Nội 90 trang
LV-11430giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại NHNo&PTNT huyện từ liêm trang
LV-11431Hoàn thiện kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn thuế (ATC) thực hiện95 trang
LV-11432Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng  sản phẩm của công ty cơ khí Quang Trung100 trang
LV-11433Một số giải pháp marketing nhằm phát triển và hoàn thiện hoạt động bán hàng cá nhân trong thị trường công nghiệp của công ty Cao Su Sao Vàng108 trang
LV-11434Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ” tại Công ty cổ phần kim khí Hà Nội50 trang
LV-11435Hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng tại Công ty May Phù Đổng85 trang
LV-11436Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị tiêu thụ hàng hoá tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội51 trang
LV-11437Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung hạn và dài hạn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Ninh Bình84 trang
LV-11438Một số giải pháp tài chính Nhà nước nhằm thực hiện xoá đói giảm nghèo trên địa bàn Thành phố Hà Nội70 trang
LV-11439Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định hồ sơ vay vốn lưu động của chi nhánh VPBank Hải Phòng 70 trang
LV-11440Tình hình triển khai BHXD-LĐ và công tác giám định bồi thường trong BHXD-LĐ tại công ty cổ phần bảo hiểm PETROLIMEX (PJICO) giai đoạn 1995-2000  76 trang

TÀI LIỆU MIỄN PHÍ:  LUẬN ÁN TIẾN SĨ, PHẦN MỀM...

Một số luận án tiến sĩ
Mẫu bìa đẹp - Tổng hợp Logo các trường
Đề thi đại học cao đẳng, đáp án
Tạp chí khoa học
Thông tin việc làm sau khi tốt nghiệp
Giải Trí
Phần mềm hỗ trợ  phụ trợ
Hướng dẫn thực hiện luận văn, luận án
Phần mềm hỗ trợ - Font Full ABC - VNI - Unicode
Chuyển đổi Font chữ word và office
Mẫu văn bản
Đề cương - Danh mục tảiFree
Giáo án
Mẫu bìa đẹp - Tổng hợp Logo các trường
THAM KHẢO ĐỀ TÀI THÊM TẠI MỘT SỐ ĐỊA CHỈ WEBSITE DƯỚI ĐÂY
LUẬNVĂN.VN LUAN VAN.VN
LUẬN VĂN.NET - LUANVAN.NET
LUẬN VĂN.ORG - LUAN VAN.ORG
LUẬN VĂN.COM.VN - LUAN VAN.COM.VN
LUẬN VĂN MẪU.COM - LUAN VAN MAU.COM
LUẬN VĂN MẪU.NET - LUAN VAN MAU.NET
LUẬN VĂN KINH TẾ.COM - LUAN VAN KINH TE.COM
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP.NET - LUAN VAN TOT NGHIEP.NET
LUẬN VĂN VIỆT.NET - LUAN VAN VIET.NET
TÌM LUẬN VĂN.NET TIM LUAN VAN.NET
MẪU LUẬN VĂN.COM - MAULUANVAN.COM
MẪU LUẬN VĂN.NET - MAULUANVAN.NET
LUẬN VĂN CAO HỌC.COM - LUAN VAN CAO HOC.COM
LUẬN VĂN CAO HỌC.NET - LUAN VAN CAO HOC.NET
LUẬN VĂN THẠC SĨ.COM - LUAN VAN THAC SI.COM
LUẬN VĂN THẠC SĨ.NET - LUAN VAN THAC SI.NET
THƯ VIỆN LUẬN VĂN.NET - THU VIEN LUAN VAN.NET
CHỢ LUẬN VĂN.NET - CHO LUAN VAN.NET
liên hệ
http://luanvan.net
Hotline: 09.48.48.53.53
Email: luanvan.net@gmail.com
yahoochat: maidongtk
yahoochat: luanvannet
skychat: luanvannet