Tìm kiếm

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2010

LUẬN VĂN QUẢN TRỊ KINH DOANH

LUẬN VĂN QUẢN TRỊ KINH DOANH

BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO THÊM TẠI ĐÂY
462
Hhướng chiến lược và quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam
463
Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở Công ty vận tải biển Tuấn Quỳnh
464
Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở Công ty vận tải biển III- VINASHIP
465
Một số giải pháp nâng cao tổ chức, quản lý và hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Cổ phần xây dựng số 9_ Vinaconex
466
Hoàn thiện công tác quản lý dự trữ vật tư cho công ty cơ khí 19-8
467
Một số giải pháp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần vận tải Biển Bắc
468
Một số giải pháp nâng cao hiệu quá tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần sứ Thanh Trì
469
Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty in Công Đoàn
470
Nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH Shell Gas Hải Phòng
471
Nâng cao khả năng cạnh tranh ở Công ty cổ phần Mỹ nghệ xuất nhập khẩu Hà Nội (HANARTEX)
472
Công ty than Mông Dương
473
Tiến trình gia nhập WTO và những thách thức đặt ra đối với Việt Nam khi gia nhập WTO
474
trung tâm nghiên cứu mẫu mốt tại công ty 20
475
Phân tích kết quả, hiệu quả và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh cho Điện lực Cao Bằng
476
Một số giảii pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng taị ngân hàng nông nghiêp và phát triển nông thôn Hà Nội
477
Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại Nhà máy bê tông và xây dựng Xuân Mai
478
Công tác tổ chức quản lý ngân sách cấp xã - xã Minh Tân - Huyện Phú Xuyên - Tỉnh Hà Tây
479
Quản lý chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 9001: 2000
480
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Công nghệ thông tin
481
Thực trạng và giải pháp nhằm thu hút có hiệu qủa về khách du lịch trong nước và quốc tế tại khách sạn Bồng Lai để nghiên cứu
482
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Vận tải Hà Phương
483
Ứng dụng thuật toán Quy hoạch động vào lập kế hoạch sản xuất cho công ty Xi Măng Hà Giang năm 2007
484
Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và xây dựng một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Đường malt
485
Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ An Giang
486
Phân tích công tác kế hoạch hoá sản xuất sản phẩm sứ vệ sinh tại công ty sứ Thanh Trì
487
Ứng dụng thuật toán Quy hoạch động vào lập kế hoạch sản xuất cho công ty Xi Măng Hà Giang năm 2007
488
Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long
489
Hoàn thiện chính sách giá nhằm thu hút khách đến khách sạn Dân Chủ Hà Nội
490
Giá - chính sách giá trong kinh doanh lữ hành của công ty Du lịch - dịch vụ Tây Hồ (thực trạng và giải pháp thu hút khách
491
kinh tế. Phân tích tình hình tiêu thụ và một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở công ty dệt may Hà Nội
492
Quản lý lương tại Công ty KTCT thuỷ lợi La Khê
493
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty TNHH Việt Hoa
494
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty xây dựng số 1 Hà Nội
495
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội
496
Một số biện pháp cơ bản nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của công ty dệt Minh Khai
497
Năng lực cạnh tranh của nhóm hàng thuỷ sản của Công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản Hà Nội trên thị trường Mỹ: Thực trạng và giải pháp
498
Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong việc nhập khẩu linh kiện và lắp ráp xe gắn máy của Công ty Quan hệ Quốc tế Đầu tư sản xuất
499
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty dược phẩm trung ương I".
500
Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH Đất Việt
501
Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Công ty Cơ khí Trần Hưng Đạo
502
Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
503
Xuất khẩu hàng dệt may Việt nam sang thị trường Hoa Kỳ. Thực trạng và giải pháp phát triển
504
Biện pháp nâng cao Hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của Công ty Đầu tư – Xây dựng Hà Nội.
505
Công ty APATIT Việt Nam.
506
Đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty bánh kẹo hải châu.
507
Chiến lược kinh doanh của Tổng Công ty Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp
508
Một số vấn đề về vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cầu 75 thuộc tổng công ty công trình giao thông 8 – bộ giao thông vận tải.
509
Hoàn thiện công tác xây dựng hệ thống tài liệu trong quá trình áp dụng ISO 9000 Tại công ty chế tạo diện cơ.
510
Đầu tư phát triển khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội.
511
Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty Bánh kẹo Hải Châu
512
Một số biện pháp nhằm nâng cao sản lượng tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Liên doanh TNHH sản xuất và kinh doanh tấm bông PE Hà Nội .
513
Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty In Hà giang
514
Chi phí sản xuất và các giải pháp hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.
515
Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty thương mại – tư vấn và đầu tư.
516
Đổi mới công tác thu thuế Hà Giang.
517
Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Công ty bánh kẹo Hải Châu
518
Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
519
Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty Sông Đà 2
520
Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tiền lương tại “Công ty Cơ Khí Hà
521
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty xây dựng Cầu 75
522
Những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ở công ty Sản xuất – xuất nhập khẩu đầu tư thanh niên Hà Nội
523
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Cty Anh Thành.
524
Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm vật liệu nổ tại Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp
525
Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tại Tổng công ty chế Việt Nam
526
Các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Điện tử Sao Mai
527
Cạnh tranh hàng rau quả tổng công ty rau quả, nông sản VIỆT NAM
528
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty cơ điện Trần Phú.
529
Một số phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp.
530
Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho Công ty bánh kẹo Hải Hà
531
Một số giải pháp góp phần xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp
532
Những biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng ở một số dự án trên địa bàn Hà Nội tại Công ty Đầu tư phát triển nhà số 2
533
Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất đồ dùng học cụ huấn luyện X55
534
Nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty thiết bị - Machinco
535
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong hoạt động nhập khẩu tại Công ty Vật tư kỹ thuật Ngân hàng
536
Củng cố và Hoàn thiện cơ cấu quản lý của công ty dệt 10-10.
537
Thực trạng và một số biện pháp thúc đẩy thị trường Bất Động sản nhà đất Hà Nội.
538
Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội.
539
Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quá quy trình sản xuất và xuất khẩu tại công ty sản xuất và xuất khẩu prosimex (cty này làm về cafe)
540
Phân tích tình hình quản lý chất lượng ở Xí nghiệp Cơ điện – Vật tư và một số giải pháp đảm bảo chất lượng sản phẩm.
541
Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty May Chiến Thắng
542
Xây dựng chiến lược sản phẩm tại công ty bánh kẹo Hải Hà giai đoạn 2005- 2008
543
Thực trạng thị trường tiêu thụ trong nước của Công ty cổ phần bánh kẹo hải hà.
544
Một số giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty Dệt May Hà Nội
545
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại cụng ty In Tạp chí Cộng Sản
546
Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty DAD.
547
Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng may mặc tại Công ty cổ phần May Lê Trực.
548
Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở công ty xây dựng công trinh giao thông 873.
549
Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty in - Thương mại - Dịch vụ Ngân hàng
550
Một số phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty cổ phần may Lê Trực.
551
Quản trị và nang cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Vật tư kỹ thuật Xi măng .
552
Chi nhánh xăng dầu Hải Dương
553
Các biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH ÚC ĐẠI LỢI
554
Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa
555
Một số ý kiến về hoàn thiện chính sách thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm rau quả ở Việt Nam
556
Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh chương trình xoá đói giảm nghèo tại Yên Bái
557
Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập chiến lược kinh doanh của Tổng công ty Thương mại Hà Nội từ nay đến 2010
558
Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của công ty TNHH XNK Cường Thịnh
559
Xây dựng chiến lược phát triển thị trường của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cơ khí Hà Nội trong giai đoạn 2005-2015.
560
Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần may Thăng Long giai đoạn 2000 – 2005
561
Phương hướng và biện pháp chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ trên địa bàn quận Cầu Giấy trong giai đoạn hiện nay
562
Một số biện pháp Chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty TNHH Thái Dương
563

564
Công ty cổ phần viễn thông điện lực Hà Nội
565
Phương pháp trả lương tại công ty CMS.
566
Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm bia hơi tại Công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà
567
Công tác tuyển dụng lao động tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ điện Trần Phỳ.
568
hoạt động kinh doanh dịch vụ internet ở công ty điện toán và truyền số liệu – VDC
569
Các biện pháp nhằm mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu thụ một số sản phẩm chính của Công ty xăng dầu hàng không Việt nam
570
Các biện pháp nhằm mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu thụ một số sản phẩm chính của Công ty xăng dầu hàng không Việt nam
571
Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho Công ty bánh kẹo Hải Hà
572
Hoàn thiện cụng tác xây dựng kế hoạch kinh doanh ở cụng ty Da Giầy Hà Nội
573
Vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty TNHH Thương mại và phát triển công nghệ
574
Bánh kẹo Hải Châu .Một số giải phỏp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty bánh kẹo Hải Châu
575
Một số giải pháp phát triển hoạt động gia công may mặc xuất khẩu ở Xí nghiệp may xuất khẩu Lạc Trung.
576
Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Cụng ty bánh kẹo Hải Châu
577
Nâng cao khả năng tiêu thụ các sản phẩm cao cấp của công ty bánh kẹo Hải Châu
578
Tổng công ty chố cũng là một trong các Tổng công ty lớn và việc chuyển sang mô hình công ty mẹ –công ty con là bước phát triển ma Tổng công ty hướng tới .
579
Hoàn thiện quy trình nhập khẩu mặt hàng nguyên liệu sản xuất của công ty thương mại hà nội
580
Hoàn thiện chính sách sản phẩm dịch vụ của Công ty VMS
581
Một số giải pháp hoạch định chiến lược kinh doanh ở Công ty Xây dựng 69
582
Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại cụng ty XDCTGT 829
583
Công ty Bánh kẹo Hải Châu
584
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Bia - Nước giải khát hải Dương
585
Giải pháp thực hiện việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9002:1994 sang iso 9001: 2000 tại công ty cơ khí Hà Nội .
586
Phát triển hệ thống đại lý tiêu thụ ở Cụng ty da giầy Hà Nội
587
Chiến lược tiêu thụ sản phẩm của Công ty Da giầy Hà Nội và một số giải pháp cơ bản để thực hiện
588
Một số giải pháp về hoàn thiện công tác lập kế hoạch hàng năm tại Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội
589
589. Hoạt động dịch vụ tại công ty Điện tử công nghiệp Hà Nội
590
Hiệu quả sản xuất kinh doanh trong Công ty Dược Liệu TWI - Hà Nội
591
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Dược phẩm TW I
592
Phân tích và tìm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty giấy Bãi Bằng
593
Giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại Cụng ty giầy Thượng Đình
594
Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ tại Công ty Gốm và Xây dựng Hợp Thịnh- Vĩnh Phúc
595
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty xuất nhập khẩu Hàng không AIRIMEX
596
phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty dịch vụ Hàng Không sân bay
597
Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty than Mạo Khê
598
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty Thiết bị đo điện Hà Nội.
599
Tổ chức kế toán nguyên vật liệu và phân tích tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại cụng ty TNHH dệt may Vĩnh Oanh
600
Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh Gaz và Bếp ga ở Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngọc Toản.
601
Hiệu quả hoạt động Nhập khẩu Công ty Matexim .
602
Hoàn thiện chính sách sản phẩm dịch vụ của Cụng ty VMS
603
Phân tích đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty VMS
604
Hiệu qủa sản xuất kinh doanh là một phạm trự kinh tế phản ỏnh trỡnh độ lợi dụng các nguồn lực (lao động, máy móc, thiết bị, tiền vốn và các yếu tố khác) nhằm đạt được mục tiêu mà doanh nghiệp đó đề ra.
605
Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty xây dựng Cầu 75
606
Công ty xây dựng số 1- Vinaconex.
607
Quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của Cụng ty Xây Dựng và Phát Triển Nông Thôn 6
608
Nghiên cứu và xây dựng chỉ tiêu đánh giá thực hiện công việc cho một số vị trí điều hành của cán bộ nhân viên ở Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tư đường sắt "
609
Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty sản xuất xuất nhập khẩu xe đạp xe máy Hà Nội
610
Một số biện pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản tại công ty xuất nhập khẩu với Lào(VILEXIM).
611
Một số vấn đề về công tác quản trị vật tư tại công ty cơ khí Z179
612
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Cụng ty xây dựng số 1 Hà Nội
613
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
614
Một số giải phỏp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Hãng phim Truyền hình Việt Nam
615
Nghiên cứu thực trạng cạnh tranh ở công ty dệt may Hà Nội
616
Một số vấn đề về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Chi nhánh hoá dầu Hải Phòng
617
Phân tích tình hình tài chính và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty Cao Su Sao Vàng.
618
Một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu của Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dung
619
Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty sản xuất xuất nhập khẩu xe đạp xe máy Hà Nội
620
Dụng cụ Cắt và Đo lường Cơ khí
621
Hiệu quả kinh tế của việc áp dụng thiết bị công nghệ mới trong sản xuất xi măng của Công ty Xây Lắp Thương Mại I
622
Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với thị trường và thực hiện chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường
623
Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng sản phẩm ở Công ty MayThăng Long
624
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty xây lắp 524.
625
Chiến lược phát triển thị trường- Mục tiêu của Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương
626
Thực trạng và giải pháp cho hoạt động xuất khẩu giầy dép của công ty giầy Thuỵ Khuê
627
Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu ở Công ty Xuất nhập khẩu với LàO
628
Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty Da giầy Hà Nội
629
Mở rộng huy dộng vốn tại Công ty Cổ phần xây dựng số 1 Hà nội
630
Một số giải phỏp nhằm hoàn thiện cụng tỏc xừy dựng kế hoạch kinh doanh tại Cụng ty thực phẩm Miền Bắc
631
Giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty giầy Thượng Đình
632
Cạnh tranh và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp thương mại
633
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả Quản lý Vốn lưu động tại Công ty Xây dựng Bưu điện: Giai đoạn 1999 đến 2002.
634
Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý tiền lương tại Viện Khoa Học Công Nghệ Tàu Thuỷ.
635
số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam ”.
636
Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty may Hồ Gươm
637
Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu của Tổng công ty công trình giao thông 8
638
Đảm bảo nguồn tài trợ của Công ty cơ khí ô tô 3-2
639
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ở Công ty vận tải số 2- Cục Vận tải đường bộ Việt Nam – Bộ GTVT
640
Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại xí nghiệp số 8.
641
Những biện pháp cơ bản nhằm hạ giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây lắp điện – Công ty điện lực I
642
công ty xây dựng số 1- Vinaconex
643
Giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển thị trường tại công ty đóng tàu hồng hà
644
Nghiên cứu doanh thu Tại khách sạn Hoà Bình
645
Nghiên cứu thống kê về tình hình phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh ở nước ta giai đoạn 1996-2000
646
Nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
647
Cạnh tranh của ngành giấy Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế
648
Hoạt động của đội tàu vận tải container Việt Nam - Thực trạng và giải pháp
649
Khai thác và xuất khẩu dầu khí ở Việt Nam: Thực trạng và các giải pháp phát triển
650
Ngành giấy Việt Nam trước những thách thức hội nhập kinh tế khu vực châu á
651
Một số giải pháp điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp việt nam trong quá trình hội nhập khu vực mậu dịch tự do asean-afta
652
Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam
653
Quảng cáo trên mạng internet
654
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá tại thị trường Hoa Kỳ
655
Sản phầm phần mềm – lĩnh vực xuất khẩu đầy triển vọng của ngành công nghệ thông tin Việt Nam
656
Một số biện pháp và chính sách phát triển chăn nuôi lợn giai đoạn 2001-2010
657
một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh hàngnông sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường mỹ
658
Rào cản kỹ thuật trong thương mại của một số nước công nghiệp phát triển và các biện pháp giúp việt nam vượt rào cản
659
Thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chính thức trong phát triển Nông nghiệp Việt Nam
660
Cải cách doanh nghiệp nhà nước là quá trình tất yếu nhằm nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.
661
Những giải pháp nhằm tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đối với phát triển ngành giáo dục ở Việt Nam thời gian tới
662
Vấn đề khu vực hoá-Mối quan hệ hợp tác Á-Âu (ASEM) và Việt Nam trong tiến trình ASEM.
663
Tình hình cổ phần hoá ở doanh nghiệp Viconship Và bài học kinh nghiệm rút ra
664
Ngành thép Việt Nam trước thách thức hội nhập AFTA
665
một số biện pháp thúc đẩy hoạt độngtriển khai thực hiện dự án fdi trong các khu công nghiệp ở Việt Nam
666
Những biến động bất thường của thị trường cà phê thế giới trong thời gian qua và ảnh hưởng của nó đến hoạt động sản xuất - xuất khẩu cà phê Việt Nam
667
Một số giải pháp phát triển thương mại điện tử cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam
668
Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán
669
Khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường ASEAN
670
Hoàn thiện các loại hình dịch vụ NHTM
671
Xây dựng ngành công nghiệp phần mềm như một động lực phát triển nền kinh tế tri thức tại Việt Nam
672
Mối quan hệ giữa hợp đồng thuê tàu chuyến với hợp đồng mua bán quốc tế và hợp đồng bảo hiểm hàng hoá
673
Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA)và những tác động của AFTA đến việt nam
674
Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nông thôn Việt Nam trong quá trình công nghiệp hoá
675
Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút FDI vào Hà Tây trong những năm tới
676
Đẩy mạnh xuất khẩu và nâng cao khả năng cạnh tranh của giày dép Việt Nam trên thị trường thế giới.
677
Chiến lược kinh doanh của các công ty xuyên quốc gia nước ngoài tại thị trường Việt Nam
678
Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hàng hoá của hãng hàng không quốc gia việt nam ( vietnam airlines )
679
Triển vọng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu phần mềm mang thương hiệu Việt Nam
680
Thu hút FID tại Trung Quốc và kinh nghiệm với Việt Nam.
681
Thực trạng chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu của đội tàu biển Việt Nam
682
Đấu thầu quốc tế trong xây lắp ở Việt Nam thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả
683
Nghiệp vụ thị trường mở Việt Nam. Thực trạng và giảI pháp.
684
Áp dụng lý thuyết thị trường ngách vào hoạt động kinh doanh, kinh nghiệm của các doanh nghiệp nước ngoài và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam
685
Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hoá bằng đường hàng không ở ViNatranco
686
Một số giải pháp để xây dựng và phát triển các khu công nghiệp và khu chế xuất ở Việt Nam đến năm 2010
687
độc lập tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hoá”, “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước
688
Hoạt động quảng cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn Lý Hồng King và xây dựng chiến lược quảng cáo cho sản phẩm xe máy mang thương hiệu Việt Nam
689
Xuất khẩu sức lao động của Việt Nam vào Khu vực Đông Bắc á
690
Vài nét về thị trường chè và tình hình sản xuất, chế biến, xuất khẩu mặt hàng này ở Việt Nam những năm gần đây.
691
Vài nét về thị trường chè và tình hình sản xuất, chế biến, xuất khẩu mặt hàng này ở Việt Nam những năm gần đây.
692
Cải cách thủ tục hải quan trong điều kiện hội nhập kinh tế củaviệt nam hiện nay.
693
Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh đối ngoại.
694
GiảI quyết các tranh chấp trong ngoạI thương và thực tiễn giảI quyết tranh chấp tạI công ty dệt may hà nội
695
Những Giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường Mỹ
2000
Giá trị pháp lý của một số chứng từ vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đưòng biển
2001
Dịch vụ giám định hàng hoá xuất nhập khẩu và các giải pháp nhằm hoàn thiện, phát triển dịch vụ giám định hàng hoá xuất nhập khẩu ở Việt Nam
2002
Hoàn thiện chính sách tỷ giá nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam
2003
Vấn đề quyền lợi của phía đối tác Việt Nam trong các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài – thực trạng và một số giải pháp
2004
thực trạng và một số giảI pháp hoàn thiện phương thức chuyển tiền trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệpvà phát triển nông thôn Việt Nam
2005
Tăng cường khai thác thị trường Mỹ sau khi hiệp định thương mại song phương Việt Mỹ được kí kết
2006
2006. Tìm hiểu về bộ chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩu Thực trạng và các giải pháp hoàn thiện tại Việt Nam
2007
Cán cân vãng lai của Việt Nam những năm gần đây- thực trạng và các biện pháp cảI thiện
2008
Hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu tại ngân hàng Công thương Việt Nam nhằm thúc đẩy hoạt động ngoại thương
2009
Hoàn thiện chính sách lãi suất tiến tới hội nhập kinh tế
2010
Mối quan hệ giữa ngoại thương và đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam
2011
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu công nghiệp, khu chế xuất
2012
Thực trạng và xu hướng phát triển một số loại hình dịch vụ trong chuyên chở hàng hoá XNK bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines
2013
Thực trạng và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải của Vosco
2014
kinh doanh một số loại hình dịch vụ hàng hoá của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam
2015
Triển vọng khu mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc ( ACFTA : ASEAN - China Free Trade area)
2016
Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện Kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty FPT
2017
Triển vọng và thách thức của việc cải cách doanh nghiệp nhà nước theo mô hình công ty mẹ - công ty con ở việt nam
2018
Các giải pháp lựa chọn công nghệ thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển giao công nghệ nước ngoài Việt Nam
2019
Thực trạng về hàng hoá trên thị trường chứng khoán Việt Nam và giải pháp thúc đẩy sự phát triển hàng hoá
2020
Tìm hiểu quy tắc quốc tế về quảng cáo và xúc tiến bán hàng của phòng Thương mại Quốc tế (ICC)
2021
Ngành Dệt May và các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may của Việt Nam
2022
Lạm phát, giảm phát ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp ứng phó
2023
Dịch vụ cảng biển và các biện pháp phát triển.
2024
Lợi nhuận và các biện pháp nâng cao lợi nhuận trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam
2025
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí và sử dụng vốn FDI trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông Việt Nam
2026
Khai thác và xuất khẩu than: Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu than ở Việt Nam
2027
Cá c biện pháp thúc đẩy xuất khẩu giày dép sang thị trường EU.
2028
Toàn cầu hoá kinh tế và những vấn đề đặt ra với Việt Nam
2029
Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam-Thực trạng và giải pháp hoàn thiện.
2030
Vận tải đa phương thức - thực trạng và các giải pháp phát triển vận tải đa phương thức ở Việt Nam
2031
Của doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường
2032
Cơ hội và thách thức đối với ngành dệt may Việt nam khi tham gia WTO
2033
Chiến lược hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong hoạt động xuất khẩu
2034
Ngành công nghiệp mía - đường Việt Nam: Thực trạng và giải pháp.
2035
VTĐPT ở Việt Nam và phát triển hợp tác VTĐPT giữa Việt Nam với các nước ASEAN
2036
Dịch vụ hàng hóa tại cảng biển- Thực trạng và giải pháp
2037
Những giải pháp nâng cao hoạt động xuất khẩu ở Công ty Dệt may Hà Nội
2038
Dịch vụ cảng biển và mô hình quản lý
2039
Mối quan hệ giữa phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp và đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam
2040
Rủi ro, tổn thất trong quá trình thực hiện hợp đồng XNK và một số biện pháp hạn chế phòng ngừa
2041
Nâng cao hiệu quả giao nhận hàng hóa đường biển bằng container tại việt Nam.
2042
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam
2043
Tình hình buôn bán qua biên giới Việt Trung.
2044
Đội tàu biển Việt Nam và những giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh
2045
Lựa chọn sản phẩm và thị trường xuất khẩu của Việt Nam Thực trạng và giải pháp.
2046
Nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
2047
Lựa chọn sản phẩm và thị trường xuất khẩu của Việt Nam Thực trạng và giải pháp
2048
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển việc sử dụng thẻ tín dụng trong thanh toán ở Việt Nam
2049
2049. ảnh hưởng của biến động tỉ giá hối đoáI tới hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam.a
2050
Hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng vốn tại doanh nghiệp trên địa bàn quận 5
2051
Phân tích tình hình sử dụng vốn tại tổng công ty hải sản biển Đông qua 2 năm 2003-2004
2052
Phòng ngừa rủi ro tỉ giá cho các khoản thu-chi tại công ty cổ phần hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex.
2053
PHân tích quy trình nhập khẩu tại công ty TNHH-XNK-Đầu tư và xây dựng Gia Thăng.
2054
Phân tích và hoạch định tài chính tại công ty TNHH công nghiệp thực phẩm LIWAYWAY việt nam.
2055
Đánh giá doanh nghiệp nhằm thực hiện cho việc chuyển đôi thành công ty cổ phần tại công ty ĐỨC HẢI
2056
Phân tích quan hệ C-V-P (chi phí – khối lượng – lợi nhuận) tại công ty cp cao su Sài Gòn Kim Đan.
2057
Hiệu quả kinh doanh và kết quả kinh doanh. Những giải pháp tăng kết quả kinh doanh.
2058
Thiết lập cấu trúc vốn và các biện giảm thấp chi phí sử dụng vốn tại công ty cổ phần cảng rau quả.
2059
Phân tích kế hoạch tài chính tại công ty cổ phần Nam Tiến.
2060
Thiết lập cấu trúc vốn và các biện giảm thấp chi phí sử dụng vốn tại công ty cổ phần cảng rau quả.
2061
Phân tích tác động của của cấu trúc chi phí đến rủi ro và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần SX – XNK thực phẩm Sài Gòn.
2062
Những giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP Phương Nam – chi nhánh Hòa Hưng.
2063
Cấu trúc vốn và các biện pháp giảm thấp chi phí sử dụng vốn tại cảng sông TP. Hồ Chí Minh.
2064
Những giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả hoạt động cổ phân hóa tại công ty sản suất thương mại dịch vụ Bình Chánh.
2065
Các giải pháp tài chính nâng cao kết quả hoạt động cổ phần hóa tại công ty cổ phần cơ khí ngân hàng.
2066
Quản lý tài chính tại công ty tài chính Cao su – Tổng công ty cao su Việt Nam.
2067
Quản lý tài chính tại công ty tài chính Cao su ,Tổng công ty cao su Việt Nam.
2068
Kế toán tài sản cố định tại công ty dệt may 7.
2069
Một số biện pháp tăng hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần Ong Mật Đồng Nai.
2070
Tìm hiểu về thái độ và tâm lý của khách hàng truyền thống tại công ty cổ phần dày dép Nam Á.
2071
Chiến lược phát triển của công ty ULIVER Việt Nam đên năm 2010.
2072
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả đàm phán, kí kết và thực hiện hợp đống xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu y tế 2.
2073
Kế toán quá trình tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh.
2074
Phân tích câú trúc vốn và các biện pháp giảm thấp chi phí xử dụng vốn tại công ty cổ phần chế biến và xuất khẩu Minh Hải.
2075
Luận án th. Sĩ Một số biện pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường bột mì của tổng công ty lượng thực Miền Nam.
2076
Năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần sữa việt nam Vinamilk trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
2077
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân sự tại công ty cao su Phú Riềng.
2078
Phân tích hiệu quả hoạt dộng kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Chợ Mới.
2079
Phân tích quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại công ty TNHH – XNK – ĐẦU TƯ và xây dựng Gia Thăng.
2080
Biện pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường bột mì của tổng công ty lượng thực Miền Nam
2081
Tổ chức thực hiện hợp đồng Xuất khẩu tại công ty Gecosec-co
2082
Vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty CPIN & vật tư Sài Gòn.
2083
Báo Cáo thuế của công ty cổ phần thương mại dịch vụ cơ điện lạnh TLK
2084
Bán phá giá và các bài học rút ra cho các doanh nghiệp Việt Nam.
2085
Phòng ngừa rủi ro xảy ra cho các khoản thu chi cho công ty cổ phần hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX
2086
Quản lý rủi ra trong các hoạt động kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam
2087
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại thị trường Mỹ.
2088
Giao nhận hàng hóa quốc tế bằng đường biển tại công ty giao nhận kho vận ngoại thương Vietrans
100001
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách tổng liên đoàn Liên Đoàn Việt Nam
100002
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của cty in Nông nghiệp và CN thực phẩm
100003
Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của cty may Hồ Gươm
100004
Lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận tại cty CP XD nhà số 1
100005
Công tác quản lý nguyên vật liệu tại cty CP thiết bị CN và XD
100006
Chiến lược KD của Tổng cty Sành sứ thuỷ tinh CN
100007
Vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty cầu 75 thuộc Tổng cty cầu GT 8 - Bộ GTVT
100008
Hoàn thiện công tác chuẩn bị tài liệu trong quá trình áp dụng ISO 9000 tại cty Chế tạo điện cơ
100009
Đầu tư phát triển KCN trên địa bàn Hà Nội
100010
Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược KD tại cty bánh kẹo Hải Châu
100011
Biện pháp nâng cao sản lượng tiêu thụ tại cty TNHH SX và KD tấm bông PE Hà Nội
100012
Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ ở cty In Hà Giang
100013
Chi phí SX và giải pháp chi phí SXKD tại cty bóng đèn phích nước Rạng Đông
100014
Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ SP tại cty Thương mại, tư vấn và đầu tư Trainco
100015
Đổi mới PP thu thuế trên địa bàn tỉnh Hà Giang
100016
Đẩy mạnh tiêu thụ SP tại cty bánh kẹo Hải Châu
100017
Một số giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào VN
100018
Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại cty Sông Đà 2
100019
Tăng cường công tác quản lý tiền lương tại cty Cơ khí Hà Nội
100020
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty Cầu 75
100021
Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại cty SX, XNK đầu tư thanh niên Hà Nội
100022
Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm vật liệu nổ tại Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp
100023
Côn tác lập kế hoạch tại Tổng cty chè VN
100024
Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty Điện tử Sao Mai
100025
Cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường XK của doanh nghiệp thương mại
100026
Nâng cao hiệu quả KD XNK tại cty cơ điện Trần Phú
100027
Tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu tại cty Vật liệu XD Bưu Điện Hà Nội
100028
Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho cty bánh kẹo Hải Hà
100029
XD chiến lược kinh doanh tại cty TNHH Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp
100030
Biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số công trình trên địa bàn HN của cty ĐTPT nhà số 2
100031
Quản lý và cung ứng nguyên liệu tại XN SX đồ dùng học cụ huấn luyện X55
100032
Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty thiết bị Machinco
100033
Nâng cao hiệu quả KD trong hoạt động NK tại cty Vật tư kỹ thuật Ngân hàng
100034
Lý luận về bộ máy QL của DN
100035
Bất động sản
100036
CPH DNNN trên địa bàn Hà Nội
100037
Nâng cao hiệu quả SX và XK tại cty PROSIMEX
100038
QL chất lượng ở XN cơ điện vật tư
100039
Mở rộng thị trường tại cty may Chiến Thắng
100040
XD chiến lược SP tại cty bánh kẹo Hải Hà giai đoạn 2005 - 2008
100041
Lý luận về ổn định và mở rộng TT tại các DN
100042
Thúc đẩy tiêu thụ SP ở cty dệt may Hà Nội
100043
Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quả lý tại cty In tạp chí Cộng Sản
100044
Đẩy mạnh tiêu thụ SP ở cty DAD
100045
Thúc đẩy hoạt động XK hàng may mặc tại cty CP may Lê Trực
100046
Nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu tại cty XD CTGT 873
100047
Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại cty In thương mại và dịch vụ ngân hàng NN & PTNT VN
100048
Nâng cao chất lượng sản phẩm tại cty may Lê Trực
100049
Vốn lưu động
100050
Quản lý KD
100051
Đẩy mạnh tiêu thụ SP tại cty TNHH Úc Đại Lợi
100052
Tổ chức lao động tại Bưu điện Tủa Chùa - Điện Biên
100053
Hoàn thiện cách chính sách thúc đẩy XK SP rau quả của VN
100054
Đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo tại Yên Bái
100055
Chiến lược KD của cty Thương mại HN từ nay đến 2010
100056
Đẩy mạnh hoạt động XNK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty TNHH XNK Cường Thịnh
100057
XD chiến lược phát triển thị trường ở cty TNHH nhà nước 1 thành viên cơ khí HN giai đoạn 2005 - 2015
100058
Tình hình SXKD của cty CP may Thăng Long giai đoạn 2000 - 2005
100059
Biện pháp chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn Q. Cầu Giấy hiện nay
100060
Nâng cao hiệu quả KD ở cty TNHH Thái Dương
100061
Cty CP viễn thông điện lực Hà Nội
100062
PP trả lương tại cty CMS
100063
Biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ bia hơi tại cty SXKD đầu tư và DV Việt Hà
100064
Tuyển dụng lao động tại cty TNHH NN một thành viên cơ điện Trần Phú
100065
Hoạt động KD DV Internet tại cty truyền thông và số liệu VDC
100066
Huy động và sử dụng vốn tại cty XD và phát triển nhà số 6
100067
Huy động và sử dụng vốn tại cty Sông Đà 11
100068
Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ SP tại cty Thiết bị và phát triển chất lượng
100069
Chi phí SX và giải pháp hạ thấp chi phí SXKD tại cty bóng đèn phích nước Rạng Đông
100070
Huy động và quản lý điều hành vốn tại Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển tỉnh Hà Giang
100071
Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quả lý tại cty liên doanh cơ khí XD
100072
Thúc đẩy tiến trình CPH tại cty thực phẩm XK Bắc Giang
100073
Tăng cường hoạt động tiêu thụ tại cty xăng dầu Hà Giang
100074
Kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông tại tỉnh Hà Giang giai đoạn 03-05
100075
Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ SP tại cty vật liệu nổ CN
100076
Hoàn thiện các hình thức trả lương tại cty thiết bị điện Hồng Phúc
100077
Hoàn thiện bộ máy QL ở cty điện lực HN
100078
QL tiền lương tại cty KTCT thuỷ lợi La Khê
100079
Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty cao su Sao Vàng
100080
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty TNHH Giang Sơn
100081
Nâng cao hiệu quả QL tại cty Xây lắp vật liệu XD
100082
Nâng cao hiệu quả KD tại cty CPTM Tuấn Khanh
100083
Quản trị vật tư tại cty cơ khí Z179
100084
Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty thiết bị đo điện HN
100085
Cty TM XD Bạch Đằng
100086
Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại cty TMTH tỉnh Nam Định
100087
Quản trị nhân lực tại KS Đông
100088
Công tác quản trị mua hàng
100089
Sức cạnh tranh và giải pháp nâng cao sức cạnh tranh trong cty may XK
100090
Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng hoá tại cty TM Gia Lâm HN
100091
Sử dụng vốn tại cty TNHH Duy Thịnh
100092
Quản trị mua hàng
100093
Nâng cao khả năng cạnh tranh của DN XD
100094
Nâng cao sức cạnh tranh mặt hàng giày dép của cty Thượng Đình trong thị trường nội địa
100095
Giải pháp tài chính đẩy mạnh tiêu thụ SP tại cty CP dụng ụ cơ khí XK
100096
Lợi nhuận và các biện pháp gia tăng lợi nhuận tại cty CP XD thuỷ lợi Thái Thuỵ
100097
Nâng cao chất lượng quản trị bán hàng tại cty giày Thượng Đình
100098
CPH (Cổ phần hoá)
100099
Hoàn thiện quản trị nhân sự tại cty Xăng dầu VN
100100
Củng cố và phát triển thị trường tại cty ứng dụng và kỹ thuật TM Á Châu
100101
Thách thức đối với mặt hàng dệt may VN khi XK sang thị trường EU
100102
Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ tại cty bóng đèn phích nước Rạng Động
100103
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại XN vận tải biển Vinafco
100104
Nâng cao hiệu quả SXKD chi nhánh hoá dầu Hải Phòng
100105
Tiêu thụ SP gà giống thành phẩm tại cty giống gia cầm Lương Mỹ - Chương Mỹ - Hà Tây
100106
Cty vận tải XD và chế biến lương thực Vĩnh Hà
100107
Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp tại Tổng cty XD và phát triển hạ tầng LICOGI
100108
Nâng cao hiệu quả KD ở cty TNHH TM TVT
100109
Quản trị sức lao động và tiền lương tại cty May Hà Nội
100110
Hoạt động KD tại cty Hàng không VN
100111
Hoàn thiện phân tích tài chính DN tại cty SX bao bì và hàng XK
100112
Thúc đẩy XK tại VINACAFE
100113
Nâng cao hiệu quả KD tại cty cơ khí 120
100114
Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu tại XN thép và vật liệu XD HN
100115
Nâng cao khả năng tiêu thụ tại cty cơ khí ôtô 3/2
100116
Nâng cao sản lượng tiêu thụ Ximăng tại cty vật tư Kỹ thuật ximăng giai đoạn 2001-2005
100117
Quản lý tiêu thụ SP tại cty XNK Thái Nguyên
100118
Nâng cao hiệu quả SX KD tại cty dụng cụ cắt đo lường cơ khí
100119
Cty TM KS Đống Đa
100120
Nâng cao hiệu quả KD NK hàng hoá tại cty CP thiết bị xăng dầu PETROLIMEX
100121
XK hàng may mặc của cty dệt may Hà Nội vào thị trường Mĩ
100122
Thúc đẩy hoạt động tiêu thụ SP tại cty In bao bì Thái Lợi
100123
Hiệu quả KD tại cty giày Thăng Long
100124
Thực trạng các nghành nghề trên địa bàn xã Liêm Chính - TX Phủ Lý - tỉnh Hà Nam
100125
QL và sử dụng vốn lưu động tại cty CP Chương Dương HN
100126
Hoàn thiện bộ máy tổ chức tại cty CP đầu tư và XD Ba Đình
100127
Những giải pháp huy động vốn đổi mới CN tại cty dệt 10/10
100128
Hoàn thiện chiến lược cty CP Đại Thắng
100129
Tiêu thụ SP tại cty Điện cơ Thống Nhất
100130
Đa dạng hoá sản phẩm nước ép trái cây tại cty CP Thăng Long
100131
Nâng cao chất lượng SP tại cty Kim khí Thăng Long
100132
Tiêu thụ SP tại cty DAD
100133
Phát triển thị trường tiêu thụ tại cty may Huy Hoàng
100134
Mở rộng TT XK tại cty may VINATEX
100135
Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty tấm lợp XD Đông Anh
100136
Doanh thu bán hàng tại cty giày Thuỵ Khuê
100137
Nâng cao chất lượng thiết kế tại cty Tư vấn và XD thuỷ lợi 1
100138
Phân tích tình hình thị trường tại cty TNHH HASA
100139
Thực trạng SXKD tại cty CP xe khách Thái Bình
100140
Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông tại Tập đoàn FPT
100141
QL nhân sự tại cty Nhất Minh
100142
Quản trị nhân lực tại cty XD số 9
100143
Tiêu thụ SP tại cty bánh kẹo Hải Châu
100144
Cơ sở lý luận về chất lượng SP
100145
Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty CP Cơ điện Hà Nội
100146
Hoàn thiện công tác trả lương tại cty phát triển hạ tầng khu CN cao Hoà Lạc
100147
Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại cty KD nhà số 3
100148
Nâng cao năng lực quản lý tại cty Bảo hiểm nhân thọ Thanh Hoá
100149
Nâng cao hoạt động SXKD tại cty CP vận tải ôtô Vĩnh Phúc
100150
QL chất lượng
100151
Nâng cao chất lượng SP tại cty CP giống cây trồng Thanh Hoá
100152
Giải pháp nâng cao hiệu quả trợ giá xe Bus ở HN
100153
Thực trạng kế hoạch chiến lược tại cty CP Đại Thắng trong những năm qua
100154
Chi phí SXKD và các biện pháp QL chi phí SXKD
100155
Một số giải pháp hoàn thiện QL mạng lưới nhân viên bán hàng của cty TNHH Cocacola VN chi nhánh phía Bắc
100156
Công tác quản trị bán hàng tại cty Thực phẩm Hà Nội
100157
XD và thực hiện kế hoạch bán hàng tại cty CP Vật tư BVTV Hoà Bình
100158
Lý luận cơ bản về hoạt động bán hàng tại các DN TM
100159
Quản trị bán hàng tại cty BH số 5 Nam Bộ
100160
Thực trạng lập kế hoạch SX tại cty CP May Thăng Long
100161
Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty Tem
100162
Thúc đẩy hoạt động SXKD XNK tại cty CP DV XNK Từ Liêm TULTRACO
100163
Tổ chức lao động tại Bưu điện Tuần Giáo
100164
Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại cty Điện thoạ HN
100165
Phát triển thị trường tại cty CP giầy Cẩm Bình
100166
Bộ máy quản trị tại chi nhánh cty CP Hà Phú An
100167
Quản trị bán hàng tại cty Muối Thanh Hoá
100168
Nâng cao hiệu quả KD XNK tại cty VINACONEX
100169
Giải pháp khuyến khích các hoạt động đầu tư trong nước
100170
SX và tiêu thụ SP tại cty XD cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật COMETCO
100171
Chỉ tiêu lợi nhuận ở cty đầu tư phát triển XD DIC
100172
Cty CP điện tử chuyên dụng Hanel
100173
Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty TNHH Thái Dương
100174
Hoạch định chiến lược KD tại cty Ximăng và XD công trình Lạng Sơn
100175
QL chi phí SXKD tại cty TNHH Ninh Thanh
100176
Nâng cao hiệu quả KD tại cty CP giầy Hưng Yên
100177
Lập kế hoạch năm cho vật tư tại cty Cao Su Sao Vàng
100178
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty Điện Lực Ba Đình
100179
Kinh nghiệm CPH tại cty Vận tải hành khách Hải Hưng
100180
Việc làm và vấn đề sử dụng nguồn nhân lực
100181
QL NN trong vấn đề nông sản - thực phẩm
100182
Hoàn thiện bộ máy quản trị ở cty 91
100183
QL NN về bảo vệ, chăm sóc và GD trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
100184
Chiến lược nhân lực tại cty vận tải BIC VN
100185
Thúc đẩy tăng trưởng KT tỉnh Bắc Kạn đến 2010
100186
Nâng cao hiệu quả XNK
100187
Nâng cao chất lượng sp ở nhà máy thuốc lá Thăng Long
100188
QL đầu tư XDCB đối với nghành thuỷ lợi
100189
Nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nhân sự tại cty XNK nông sản thực phẩm HN
100190
QL tiền lương, thu nhập trong các DN NN
100191
Quy hoạch sử dụng đất đai tại Thanh Giang - Thanh Miện - HD
100192
QL cácdự án ODA
100193
Trình độ học vấn và mức sinh
100194
Đa dạng hoá sp tại cty CP dược và TBVTYT bộ GTVT TRAPHACO
100195
Nâng cao hiệu quả SXKD tại Vietsurestar
100196
Duy trì và mở rộng thị trường
100197
Tổ chức tiền lương tại cty CP Vật tư - vận tải - ximăng
100198
Nâng cao hiệu quả đấu thầu trong XDCB
100199
QL tiền lương
100200
Phát triển nguồn nhân lực tại cảng Khuyến Lương
100201
QL chất lượng theo tiêu chuẩn QT ISO 9001 - 2000 tại cty CP xăng dầu hàng không
100202
Thu nhập và các tác động của nó tới năng suất lao động tại VN
100203
Công tác gắn SX với TT tại cty TM và dược phẩm Như Thuỷ
100204
Đấu thầu xây lắp tại cty XD 6 Thăng Long
100205
Các hình thức trả lương tại cty CTGT 3 HN
100206
Phát triển nguồn nhân lực tại cty Sông Đà 1
100207
Định mức kĩ thuật tại cty may Thanh Hoá
100208
Nâng cao khả năng thắng thầu của cty XD 319
100209
Nâng cao hiệu quả KD XNK tại cty TM VT du lịch
100210
Hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối tại cty Giấy Bãi Bằng
100211
Mở rộng TT HH tại cty Bia HN
100212
Quản trị chiến lược
100213
XD và QL quỹ tiền lương
100214
Chính sách hỗ trợ tiêu thụ sp tại cty Cao su Sao Vàng
100215
Công tác đấu thầu tại cty Cầu 14
100216
Trả lương tại cty cầu 1 Thăng Long
100217
NK HH tại cty KD và SX VTHH SAMECO
100218
Khoán công trình ở cty cơ giới và xây lắp 12
100219
Tổ chức lao động tại cty cơ khí 79
100220
Mở rộng TT tại cty dệt 10/10
100221
QL LĐ tiền lương tại cty CP DV Vận Tải
100222
Nâng cao hiệu quả KD tại cty CP ăn uống KS Hà Tây
100223
Sử dụng vốn tại cty CP xây lắp Hải Long
100224
Quản trị nhân sự tại cty ĐT xây lắp TM HN
100225
Sử dụng lao động tại cty Đay Thái Bình
100226
Tiền lương trong DNCN
100227
Quản trị nhân lực tại Viện luyện kim đen
100228
Tiêu thụ sp tại cty dược liệu TƯ
100229
Các hình thức trả lương tại cty gạch ốp lát HN
100230
Sử dụng vốn tại cty Giấy Bãi Bằng
100231
Các hình thức trả lương tại cty dệt kim Thăng Long
100232
Huy động vốn tại cty dệt Chiến Thắng
100233
Sử dụng lao động tại cty quy chế Từ Sơn
100234
XD chiến lược KD tại cty xây lắp - vật tư - vận tải Sông Đà 12
100235
Bộ máy quản lý tại cty tạp phẩm và bảo hộ lao động
100236
Chiến lược KD tại cty Vật tư thiết bị Alpha
100237
QL vốn tại cty 20 - TC Hậu Cần
100238
XK tại cty thuỷ tinh và vốn XD
100239
Nâng cao hiệu quả KD tại cty TNHH Việt - Trung - t. Lạng Sơn
100240
Nâng cao năng lực cạnh trạnh trong dự thầu XD tại cty XD và trang trí nội thất Bạch Đằng
100241
QL LĐ tiền lương tại cty CP vận tải ôtô 3
100242
Tiêu thụ sp thuốc bảo vệ thực vật tại cty VT BVTV 2 - HN
100243
Tổ chức lao động tại cty ximăng đá vôi Phú Thọ
100244
XK hàng nông sản
100245
Kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại cty Sông Đà 8
100246
Bộ máy QL tại cty VLXD Cẩm Trướng
100247
Nâng cao khả năng thắng thầu tại cty xây lắp vật tư kĩ thuật HN
100248
Quản trị nhân sự
100249
XK chè
100250
Phân tích biến động dân số, lao động và việc làm tại H. Lập Thạch
QT1-01
Giải pháp nâng cao chất lượng mủ cao su ở Công ty cao su Hà Tĩnh (89tr)
QT1-02
Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng thiết kế tại Công ty tư vấn và xây dựng thuỷ lợi (59tr)
QT1-03
Phương hướng và biện pháp chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ trên địa bàn quận Cầu Giấy- Hà Nội trong giai đoạn hiện nay (80tr)
QT1-04
Một số giải pháp phát triển thị trường tại công ty cổ phần giầy Cẩm Bình
QT1-05
Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty gạch ốp lát Hà Nội Viglacera (83tr)
QT1-06
Nâng cao hiệu lực và hiệu quả HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO9001: 2000 tại Tổng công ty khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (100tr)
QT1-07
Hướng đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần giống cây trồng TW (60tr)
QT1-08
Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh ở công ty cổ phần chế biến thực phẩm Hải Tân - Yên Hưng - Quảng Ninh (80tr)
QT1-09
Các giải pháp hạn chế tình trạng hành lý bất thường cho Xí Nghiệp Thương Mại Mặt Đất Nội Bài (72tr)
QT1-10
Đánh giá công tác đầu tư đổi mới phương tiện vận tải ở công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội và một số ý kiến đề xuất (53tr)
QT1-11
Hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty vận tảI số 3 (58tr)
QT1-12
Hoàn thiện cơ chế quản lý doanh thu chi phí đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở nước ta (62tr)
QT1-13
Một số vấn đề về huy động vốn ở Công ty xây dựng Sông Đà 8 - Tổng công ty xây dựng Sông Đà (100tr)
QT1-14
Chính sách hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam (86tr)
QT1-15
Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sản phẩm của Công ty Dệt Minh Khai sang thị trường Nhật Bản (75tr)
QT1-16
Một số giải pháp hoàn thiện việc sắp xếp lại lao động và giải quyết lao động dôi dư khi thực hiện CPH DNNN ở Tổng công ty thép Việt Nam (82tr)
QT1-17
Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức tại Công ty phát hành báo chí Trung ương (73tr)
QT1-18
Phân tích tình hình thị trường của Công ty TNHH Hasa (50tr)
QT1-19
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp bánh mứt kẹo Hà Nội (84tr)
QT1-20
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Tràng An (64tr)
QT1-21
Giải pháp quản lý chất lượng ở Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu (55tr)
QT1-22
Hiệu quả kinh doanh ở Công ty Giầy Thăng Long thực trạng và giải pháp (62tr)
QT1-29
Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa(87tr)
QT1-30
Đánh giá công tác quản lý của Công ty sản xuất kinh doanh (78tr) (BCTH CĐ Kinh tế kỹ thuật CN I)
QT1-31
Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm bia hơi của Công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà (65tr)
QT1-32
Giải pháp tiêu thụ sản phẩm của Cty Cổ Phần SĩLY Bách Khoa (42tr)
QT1-33
Nâng cao chất lượng tuyển dụng tại Công ty Cơ điện Trần Phú (50tr)
QT1-34
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động tại Công ty TNHH Thương mại Việt Thông Group (39tr)
QT1-35
Nâng cao chất lượng tuyển dụng tại công ty cơ điện Trần Phú (54tr)
QT1-36
Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần Vật tư Hải Dương (68tr)
QT1-37
Giải pháp tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần Sĩ Ly Bách Khoa (45tr)
QT1-38
Giải pháp nâng cao hiệu quả thắng thầu của Công ty CP xây dựng và lắp máy điện nước số 3 (73tr)
QT1-39
Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Xí nghiệp sản xuất dịch vụ thương mại da giầy Việt Nam (56tr)
QT1-40

QT1-41
Một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ở công ty TNHH in Sao Việt (43tr)
QT1-42
Quản lý kênh phân phối sản phẩm của Công ty TNHH NAB (54tr)
QT1-43
Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của Công ty gạch ốp lát Hà Nội trên thị trường Miền Bắc (60tr)
QT1-44
Một số giải pháp phát triển kinh doanh lữ hành ở Công ty dịch vụ du lịch đường sắt (55tr)
QT1-45
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư sản xuất ở Công ty vận tải Biển Bắc
QT1-55
Giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3 (76tr)
QT1-56
Quản trị hoạt động tiêu thụ sản phẩm văn hoá phẩm ở Tổng công ty Sách Việt Nam (66tr)
QT1-57
Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH An&D (50tr)
QT1-58
Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gạch ốp lát hà nội (59tr)
QT1-59
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Bia - Nước giải khát hải Dương (90tr)
QT1-60
Đánh giá khả năng cạnh tranh trên thị trường nội địa của ngành sản phẩm sữa Việt Nam (77tt)
QT1-61
Phương pháp trả lương tại công ty máy tính CMS (52tr)
QT1-62
Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm và một số biện pháp giảm giá thành tại Công ty Xi măng Hoàng Thạch năm 2005 (67 tr)
QT1-63
Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh muối ở Tổng Công ty Muối Việt nam (93tr)
QT1-64
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (35tr)
QT1-65
Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty bia Đông Nam á.(101tr)
QT1-66
Hoàn thiện công tác quản lý chi phí kinh doanh tại Công ty Cơ Điện – Xây Dựng Nông Nghiệp và Thuỷ Lợi Hà Nội (40tr)
QT1-67
Thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu trong xây dựng cơ bản tại Công ty tư vấn kiến trúc và xây dựng Hà Nội (33tr)
QT1-68
Vận dụng mô hình chiến lược Portfolio (BCG) trong công tác hoạch định chiến lược tại Công ty TNHH TM Mỹ Đức (67tr)
QT1-69
Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty TNHH Trần Hiếu (57tr)
QT1-70
Một số biện pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại Công ty Cổ phần xây dựng số1( VINACONEX1)” (40 tr)
QT1-71
Sử dụng có hiệu quả vốn kinh doanh tại công ty cổ phần XNK nông lâm sản chế biến (52tr)
QT1-72
Một số biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Dịch Hồng Hà Nội (60tr) (bánh kẹo)
QT1-73
Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và một số giải pháp Marketing nhằm duy trì và mở rộng thị trường của Công ty gạch men Thăng Long (55tr)
QT1-74
Quản lý chất lượng sản phẩm ở Công ty cổ phần May Hưng Yên và một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm (70tr)
QT1-75
Xây dựng chiến lược sản xuất tại Công ty vận tải dầu khí (61tr) (BCNghiệp vụ)
QT1-76
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn (65tr) (máy móc thiết bị y tế)
QT1-77
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải (70tr)
QT1-78
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thương mại Việt Tuấn (65tr)
QT1-79
Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH chè Phú Hà (62tr)
QT1-80
Hoàn thiện công tác lập kế hoạch chiến lược tại Công ty cổ phần Tấm lợp Đông Anh (60tr)
QT1-81
Tăng cường quản lý chất lượng tại Công ty tư vấn xây dựng dân dụng Việt Nam (60tr)
QT1-82
Một số giải pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm bạc Bimêtal tại Công ty cơ khí Ngô Gia Tự (62tr)
QT1-83
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cơ khí Ngô Gia Tự (58tr)
QT1-84
Nghiệp vụ Vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàng Gia (38tr) (BCTT nghiệp vụ)
QT1-85
Thực trạng sử dụng vốn tại Công ty 20 (41tr) (BCTT nghiệp vụ)
QT1-86
Quy chế trả lương ở Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị – BQP (52tr) (BCTT nghiệp vụ)
QT1-87
Xây dựng chiến lược trong quản trị sản xuất tại Công ty vận tải dầu khí (52tr) - (BCTT nghiệp vụ)
QT1-88
Nghiệp vụ Quản trị tài chính về vốn kinh doanh của Công ty Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Tuyên Quang (36tr)
QT1-89
Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích lao động , tiền lương tại công ty cổ phần xuất khẩu lao động thương mại và du lịch ( INAMOTOR – TTLC ) (chuong I+II) (56tr)
QT1-90
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải (70tr)
QT1-91
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần SNC Việt Nam (60tr)
QT1-92
Một số giải pháp nhằm lựa chọn nhà thầu xây dựng có chất lượng và đạt hiệu quả của Công ty Thông tin di động - VMS (94tr)
QT1-93
Một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu Xuân Hoà tại thị trường Việt Nam (96tr)
QT1-94
Cải thiện công tác trả lương tại Công ty May và Quảng cáo Việt (110tr)
QT1-95
Hoàn thiện công tác trả lương của Tổng công ty rau quả nông sản (105)
QT1-96
Dự báo cung- cầu lao động trên thị trường lao động thành phố Hà Nội giai đoạn 2005- 2010 (52tr)
QT1-97
Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm may mặc của Công ty cổ phần May Thăng Long tại thị trường EU
QT1-98
Áp dụng công cụ thống kê kiểm soát chất lượng sản phẩm tại Xí nghiệp liên doanh giầy Niệm Nghĩa (58tr) (BCTT nghiệp vụ)
QT1-99
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý xuất khẩu lao động ở Bắc Ninh (99tr)
QT1-100
Cải thiện công tác đãi ngộ tài chính ở công ty Xăng Dầu Quân Đội
QT1-101
Quản lý và sử dụng vốn tại Công ty TNHH Thiết Mộc (41tr)
QT1-102
Xây dựng và lựa chọn chiến lược sản phẩm cho công ty cổ phần và chế biến thực phẩm Hữu Nghị (72tr)
QT1-103
Giải pháp hoàn thiện bộ máy quản lý của Tổng công ty đường Sông miền Bắc theo mô hình công ty mẹ - công ty con (57tr)
QT1-104
Xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm rượu Vodka tại Công ty cổ phần cồn - rượu Hà Nội (75tr)
QT1-105
Hoàn thiện chiến lược sản phẩm khoá của Công ty cổ phần khoá Minh khai (70tr)
QT1-106
Hoàn thiện công tác lập kế hoạch chiến lược tại Công ty cổ phần tấm lợp Đông Anh (57tr)
QT1-107
Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần truyền thông tin học phần mềm Việt (65tr)
QT1-108
Một số vấn đề nhằm hoàn thiện quản lý Nhà nước về xuất khẩu lao động ở tỉnh Bắc Ninh (94tr)
111
Chuyên đề thu hoạch cuối khoá học Quản trị kinh doanh (30tr)
QT1-109
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại công ty Cổ Phần Thương Mại & Công Nghệ An Phát (35tr)
QT1-110
Các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn, uống tại khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện phụ sản Trung ương (60tr)
QT1-111
Áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001: 2001 tại Công ty Sông Đà 8 (60tr)
QT1-112
Phân tích và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Quản lý bến xe – bến tàu Quảng Ninh (70tr)
QT1-113
Phân tích chi phí kinh doanh nhằm đưa ra các biện pháp tiết kiệm chi phí kinh doanh tại chi nhánh giao dịch công ty liên doanh FnB (62tr) (có báo cáo)
QT1-114
Thực trạng công tác bán hàng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bán hàng tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Phú Mỹ
QT1-115
Một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty Thuốc lá Thăng Long (41tr) (có báo cáo)
QT1-116
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Điện Thoại Di Động Viettel (40tr)
QT1-117
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển ở công ty Cao su Sao Vàng (61tr)
QT1-118
Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần truyền thông tin học phần mềm Việt (67tr)
QT1-119
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hữu Nghị (45tr)
QT1-120
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh tại Công ty thực phẩm miền Bắc (75tr)
QT1-121
Hoàn thiện công tác tính giá dự thầu tại Công ty cổ phần Bạch Đằng 10 (69tr)
QT1-122
Quản lý chất lượng sản phẩm ở Công ty cổ phần May Hưng Yên và một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm (50tr)
QT1-123
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại Công ty TNHH Tiếp vận Đại Dương
QT1-124
Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty Dệt 10 – 10 (40tr)
QT1-125
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty ứng dụng, phát triển phát thanh - truyền hình (BDC) (41tr)
QT-126
Một số giải pháp để nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ quảng cáo của Công ty cổ phần quảng cáo và truyền thông Hà Thái giai đoạn 2006-2010 (62tr)
QT1-127
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH nhà nước một thành viên Diesel Sông Công (60tr)
QT1-128
Đẩy mạnh quá trình đổi mới phương tiện vận tải tại công ty TNHH tiếp vận VINAFCO (74tr)
QT1-129
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lí thu bảo hiểm xã hội từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Đại Từ (48tr)
QT1-130
Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty cổ phần mía đườmg Lam Sơn đáp ứng tiến trình hội nhập Quốc tế (74tr)
QT1-131
Hoàn thiện công tác quản lý người có công huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa (50tr)
QT1-132
Hoàn thiện công tác thu thuế ngoài quốc doanh huyện Bảo Yên - tỉnh Lào Cai (58tr)
QT1-133
Một số giải pháp quản lý nhằm hoàn thiện công tác trả lương theo sản phẩm tại Công ty 20 - Tổng cục Hậu cần (74tr)
QT1-134
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác dân số - KHHGĐ huyện Bảo Yên - tỉnh Lào Cao đến năm 2010 (61tr)
QT1-135
Một số giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Bảo Yên - tỉnh Lào Cai (54tr)
QT1-136
Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác quản lý đảm bảo vật tư tại Ban quản lý dự án công trình điện Miền Bắc (60tr)
QT1-137
Những giải pháp nhằm nâng cao cơ cấu quản lý tổ chức Công ty kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc (83tr)
QT1-138
Thực trạng kênh phân phối dược phẩm tại Việt Nam -áp dụng cho việc hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của Công ty TNHH dược phẩm Gia Phú (60tr)
QT1-139
Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn (68tr)
QT1-140
Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty chè Than Uyên - tỉnh Lai Châu (89tr)
QT1-141
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả phục vụ và kinh doanh của chi nhánh dược phẩm Văn Giang (68tr)
QT1-142
Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý Ngân sách Nhà nước huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu (77tr)
QT1-143
Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động của Công ty cổ phần in và thương mại Thống Nhất (70tr)
QT1-144
Hoàn thiện cơ chế khoán đội tại Công ty cổ phần xây dựng miền Tây (54tr)
QT1-145
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tập trung quản lý thu NSNN qua kho bạc nhà nước huyện Phong Thổ (59tr)
QT1-146
Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại bưu điện huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình (86tr)
QT1-147
Thực trạng và một số giải pháp làm tăng doanh thu tại hiệu sách Hồ Gươm (65tr)
QT1-148
Hoàn thiện công tác quản trị marketing tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất nội thất Hà Vũ (60tr)
QT1-149
Những giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Quản Bạ (58tr)
QT1-150
Thực trạng quản lý thu BHXH và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu trên địa bàn huyện Chiêm Hóa - tỉnh Tuyên Quang (66tr)
QT1-151
Một số giải pháp phát triển thương hiệu cho Công ty tư vấn quản trị thương hiệu Việt (55tr)
QT1-152
Hoàn thiện một số nội dung của quản lý nhân sự tại Công ty cổ phần sửa chữa ô tô Gang thép - Thái Nguyên (79tr)
QT1-153
Một số giải pháp nâng cao năng lực mời thầu trong xây dựng cơ bản của ban quản lý dự án tỉnh Lạng Sơn (65tr)
QT1-154
Hoàn thiện quản lý thu quỹ BHXH trên địa bàn huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên Quang (70tr)
QT1-155
Một số giải pháp chính sách nhằm hoàn thiện quản lý nhân lực tại điện lực Ba Đình (60tr)
QT1-156
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Đại Dương (60tr)
QT1-157
Nghiên cứu chính sách bảo hiểm xã hội đối với vấn đề thu BHXH và chống thất thu BHXH trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (64tr)
QT1-158
Phân tích tình hình công tác tiền lương, tiền thưởng ở nhà máy xi măng Lưu Xá (81tr)
QT1-159
Thực trạng và những giải pháp thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi và phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Chiêm Hóa (66tr)
QT1-160
Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh quá trình tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Minh Á (70tr)
QT1-161
Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong vậntải hàng hoá tại công ty vận tải hàng hoá đường sắt (89tr)
QT1-162
Một số giải pháp nâng cao quản lý thu quỹ BHXH tại huyện Mỹ Đức - tỉnh Hà Tây.
QT1-163
Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty TNHH Thương mại điện tử Hoàng Vũ thực trạng và giải pháp (57tr)
QT1-164
Một số biện pháp đẩy mạnh công tác xúc tiến bán hàng tại Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội (72tr)
QT1-165
Phân tích tình hình công tác tiền lương, tiền thưởng ở Nhà máy Xi măng Lưu Xá (70tr)
QT1-166
Hoàn thiện chiến lược xuất khẩu tại Công ty may Thanh Trì (70tr) (nghiệp vụ, báo cáo)
QT1-167
Thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang EU trong điều kiện hội nhập WTO (65tr)
QT1-168
Một số giải pháp duy trì và mở rộng thị trường của Viet Nam Airlines".(42tr)
QU1
Phân tích tình hình tiêu thụ và một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở công ty dệt may Hà Nội (Tr 82)
QU2
Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (Tr17)
QU3
Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Khoáng sản-Xây dựng-Phụ gia xi măng Thanh Hoá (Tr82)
QU4
Thực trạng cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội
QU5
Một số biện pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại Cảng Khuyến Lương (Tr62)
QU6
Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị bán hàng tại công ty Giầy Thượng Đình
QU7
Một vài giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Electrolux trên thị trường Việt nam (Tr63)
QU8
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động tại Tổng Công ty hàng không Việt nam – Vietnam Airlines (Tr73)
QU9
Các giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại công ty công trình giao thông 208 (Tr58)
QU10
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại Bưu điện tỉnh Hải Dương (Tr 80)
QU11
Vốn kinh doanh và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty sản xuất và dịch vụ Tân Thịnh
QU12
Thực trạng và giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh bất động sản tại Công ty xây dựng số 4 (Tr 69)
QU13
Nghiên cứu phương pháp xác định doanh thu từ HĐCI trong lĩnh vực BC, VT của Tổng công ty BC-VT Việt Nam (Tr 61)
QU14
Công ty may 10 (Tr 54)
QU15
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Tạp phẩm và bảo hộ lao động (Tr106)
QU16
Hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty cầu I Thăng Long (Tr67)
QU17
Các hình thức trả lương tại Công ty công trình giao thông III - Hà Nội (Tr81)
QU18
Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO- 9002 tại Công ty da giày Hà Nội (Tr102)
QU19
Một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ở công ty in hàng không (Tr42)
QU20
Giá thành sản phẩm ( Tr33)
QU21
Hoàn thiện công tác trả lương tại Chi nhánh Miền Bắc – Tổng công ty XDCTGT5 (Tr 75)
QU22
Hoàn thiện các hình thức trả lương ở Công ty Dệt kim Thăng Long (Tr 66)
QU23
Vấn đề Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước thực trạng và giải pháp (Tr 57)
QU24
Thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh và thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty bia hà nội (Tr89)
QU25
Một số biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Dệt 10-10 (Tr70)
QU26
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tại Công ty công trình giao thông 208 thuộc tổng giao thông 4 - Bộ Giao Thông Vận tải (Tr 75)
QU27
Phương hướng và giải pháp hoàn thiện bộ máy quản trị của Công ty cổ phần Lắp máy điện nước và Xây dựng (Tr58)
QU28
Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty đầu tư và phát triển xây dựng Hưng Hà (Tr 71)
QU29
Vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh công ty dệt Minh Khai (75tr)
QU30
Tình hình hoạt động tiêu thụ sản phấm của Nhà máy Vật liệu chịu lửa - Công ty Gang Thép Thái Nguyên (Tr 71)
QU31
Quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm tại Công ty Xây Dựng và Phát Triển Nông Thôn 6 (Tr 66)
QU32
Hoàn thiện qui trình nhập khẩu xe máy tại công ty QHQT-ĐTSX (Tr62)
QU33
Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm ở Công ty sứ Thanh Trì (Tr89)
QU34
Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Tây Hồ trên thị trường xây lắp dân dụng (Tr87)
QU35
Nâng cao hiệu quả công tác thu hút và tuyển chọn lao động ở công ty Thạch Bàn
QU36
Thực trạng tình hình xây dựng chiến lược sản phẩm thuốc lá điếu ở tổng công ty thuốc lá Việt Nam. (Tr86)
QU37
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty TNHH Việt Hoa (Tr66)
QU38
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Tư vấn đầu tư và Thương mại (Tr 72)
QU39
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Trung tâm xuất nhập khẩu thiết bị thuỷ thuộc Công ty Tư vấn đầu tư và Thương mại (Tr 68)
QU40
Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ vận tải nhằm mở rộng thị trường tại Công Ty Vận Tải và Đại Lý Vận Tải (Tr 91)
QU41
Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh (Tr49)
QU42
Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Vietsurestar (Tr78)
QU43
Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Vật liệu điện - Dụng cụ cơ khí (Tr 87)
QU44
Một số giải pháp hoạch định chiến lược kinh doanh ở Công ty Xây dựng 699 (Tr77)
QU45
Một số biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị ở Công ty Xây Dựng 7 (Tr 57)
QU46
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng máy móc thiết bị tại Công ty xây dựng Lũng Lô (Tr77)
QU47
Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở Công ty xây lắp vật tư kỹ thuật - Hà Nội (Tr59)
QU48
Một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại công ty Điên máy -xe đạp, xe máy (Tr84)
QU49
Một số biện pháp chủ yếu nhằm góp phần hoàn thiện quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh ở Công ty Xây lắp-Vật tư - Vận tải Sông Đà 12 (Tr72)
QU50
Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Châu Âu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam (Tr113)
QU51
Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Hải Dương (Tr87)
QU52
Một số vấn đề về nâng cao hiệu quả kinh doanh Đối với các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Tr51)
QU53
Một số biện pháp quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn cố định tại Công ty xây dựng số 4- Tổng công ty xây dựng Hà Nội (Tr70)
QU54
Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hành động khắc phục, phòng ngừa sự không phù hợp của sản phẩm ở công ty may Thăng Long (Tr31)
QU55
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý lao động- tiền lương tại Nhà máy thiết bị bưu điện Hà Nội (Tr44)
QU56
(Bài giảng môn tổ chức QLSX) Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp (Tr100)
QU57
Thực trạng hiệu qủa sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng số 8 Thăng Long (Tr76)
QU58
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Nông lâm nghiệp (Tr79)
QU59
Một số biện pháp cơ bản nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Bánh kẹo Hải Châu (Tr72)
QU60
Thực trạng tổ chức sản xuất tại xí nghiệp thiết bị nâng. (Tr90)
QU61
Các cửa hàng kinh doanh hội gia đình thực trạng và một số giải pháp nhằm hướng tới siêu thị mi ni làm đề tài nghiên cứu (Tr36)
QU62
Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty bánh kẹo Hải Hà (Tr80)
QU63
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Bia - Nước giải khát hải Dương (Tr91)
QU64
Một số giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang thị trường Mỹ (Tr70)
QU65
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty xây dựng số 1 Hà Nội (Tr90)
QU66
Giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty giầy Thượng Đình (Tr69)
QU67
Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu ở Công ty Giầy Thăng Long (Tr70)
QU68
Vốn lưu động và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Nhà máy Gỗ Cầu Đuống (Tr40)
QU69
Hoạch định chiến lược sản phẩm cho công ty bánh kẹo Hải Hà giai đoạn 2003- 2006 (Tr80)
QU70
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (Tr31)
QU71
Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm (Tr66)
QU72
Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty may Hồ Gươm (Tr94)
QU73
Lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận tại Công ty Xây lắp – Phát triển nhà số 1 (Tr 87)
QU74
Công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp và xây dựng (Tr54)
QU75
Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu chè ở công ty xuất nhập khẩu Hà Tây (68tr)
QU76
Tiêu thụ sản phẩm và các biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty Nhật Quang – Siêu thị máy tính Blue Sky (35tr)
QU77
Tiêu thụ sản phẩm và các phương hướng đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty Cơ khí 120 (50tr)
QU78
Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong việc nhập khẩu linh kiện và lắp ráp xe gắn máy của Công ty Quan hệ Quốc tế Đầu tư sản xuất (54tr)
QU79
Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hành động khắc phục, phòng ngừa sự không phù hợp của sản phẩm ở công ty may Thăng Long (74tr)
QU80
Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước (50tr)
QU81
Phát triển thương mại điện tử toàn cầu - thương mại điện tử trong khuôn khổ WTO (92tr)
QU82
Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý tiền lương tại Viện Khoa Học Công Nghệ Tàu Thuỷ (69tr)
QU83
Phương hướng và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng và công tác quản lý chất lượng ở Công ty bánh kẹo Hải Hà (155tr)
QU84
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác lập dự án đầu tư tại trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng (85tr)
QU85
Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty may Hồ Gươm (87tr)
QU86
Những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng nông sản sang thị trường Châu Á ở Công ty xuất nhập khẩu với Lào VILEXIM (90tr)
QU87
một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại xí nghiệp Thép và vật liệu xây dựng III (41tr)
QU88
Các giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại công ty công trình giao thông 208 (58tr)
QU89
Những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ở công ty Sản xuất – xuất nhập khẩu đầu tư thanh niên Hà Nội (87tr)
QU90
Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở công ty Cavico Việt Nam (68tr)
QU91
Huy động và sử dụng vốn tại công ty xây dựng và phát triển nhà số 6 (73tr)
QU92
Chi phí sản xuất điều kiện và các giải pháp hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (53tr)
QU93
Huy động và sử dụng vốn tại công ty Sông Đà 11 (77tr)
QU94
Một số giải pháp MARRketing nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Thiết bị và phát triển chất lượng (60tr)
QU95
Chi phí sản xuất điều kiện và các giải pháp hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (56tr)
QU96
Giải pháp huy động và quản lý điều hành vốn tại Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển Hà giang (66tr)
QU97
Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí tại Công ty liên doanh cơ khí xây dựng Hà Nội (68tr)
QU98
Một số giải pháp thúc đẩy tiến trình cổ phần hoá ở Công ty thực phẩm xuất khẩu Bắc Giang (89tr)
QU99
Một số giải pháp chủ yếu tăng cường hoạt động tiêu thụ tại Công ty Xăng dầu Hà Giang (70tr)
QU100
Giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông tại Tỉnh Hà Giang giai đoạn 2003 - 2005 (70tr)
QU101
Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty vật liệu nổ công nghiệp (76tr)
QU102
Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương tại Công ty thiết bị điện Hồng Phúc (32tr)
QU103
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý ở Công ty Điện lực Hà Nội (110tr)
QU104
Quản lý tiền lương và tiền công tại Công ty KTCT thuỷ lợi La Khê (67tr)
QU105
Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh XNK tại Công ty Cơ Điện Trần Phú
QU106
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Giang Sơn (59tr)
QU107
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý ở công ty xây lắp – vật liệu xây dựng (75tr)
QU108
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty CPTM Tuấn Khanh (40tr)
QU109
Một số vấn đề về công tác quản trị vật tư tại công ty cơ khí Z179 (67tr)
QU110
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty Thiết bị đo điện Hà Nội (34tr)
QU111
Thực trạng hoạt động xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Công ty Thương Mại-Xây Dựng Bạch Đằng (76tr)
QU112
Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại Công ty thương mại tổng hợp tỉnh Nam Định (60tr)
QU113
Quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Á, thực trạng và giải pháp (56tr)
QU114
Nâng cao chất l­ượng công tác quản trị tại công ty bách hoá số 5 Nam Bộ (74tr)
QU115
Sức cạnh tranh và các giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của Công ty may xuất khẩu trong thị trường quốc tế (53tr)
QU116
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng hoá ở Công ty Thương Mại Gia Lâm Hà Nội (43tr)
QU117
Những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ở công ty sản xuất – xuất nhập khẩu đầu tư thanh niên Hà Nội (85tr)
QU118
Nâng cao chất lượng công tác quản trị mua hàng tại Công ty bách hoá số 5 Nam Bộ (84tr)
QU119
Nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xây dựng tại Công ty xây dựng CTGT 892 thuộc Tổng công ty xây dựng công trình 892 (82tr)
QU120
Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh mặt hàng giầy dép của Công ty Giầy Thượng Đình trên thị trường nội địa (50tr)
QU121
Các giải pháp kinh tế tài chính nhằm đẩy mạnh tiêu thụ và tăng doanh thu ở Công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu (58tr)
QU122
Sức cạnh tranh và các giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của Công ty may xuất khẩu trong thị trường quốc tế (53tr)
QU123
Các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị bán hàng tại công ty Giầy Thượng Đình (40tr)
QU124
Vấn đề cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp (57tr)
QU125
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (86tr)
QU126
Một số biện pháp nhằm củng cố và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại (57tr)
QU127
Những thời cơ và thách thức khi xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường EU của ngành dệt may Việt Nam (40tr)
QU128
Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông (58tr)
QU129
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Xí Nghiệp Vận Tải Biển Vinafco (65tr)
QU130
Một số vấn đề về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Chi nhánh hoá dầu Hải Phòng
QU131
Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm gà giống thương phẩm tại Công ty giống gia cầm Lương Mỹ- Chương mỹ - Hà Tây (73tr)
QU132
Công ty vật tư, xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà (102tr) (Cao đẳng công nghiệp I - BCTH)
QU133
Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng LICOGI (75tr)
QU134
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty TNHH Thương mại TVT (76tr)
QU135
Tổ chức quản lý, sử dụng lao động và tiền lương trong công ty Dệt- May Hà Nội (63tr)
QU136
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh vận tải hàng không của hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) (101tr)
QU137
Một số định hướng góp phần đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng sơ mi tại Công ty May Thăng Long(58tr)
QU138
Thực trạng và những giải pháp góp phần thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của tổng công ty cà phê việt nam (36tr)
QU139
Những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cơ khí 120 (74tr)
QU140
Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu tại Xí nghiệp thép và vật liệu xây dựng Hà Nội" (80tr)
QU141
Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ ôtô ở Công ty cơ khí ô tô 3-2 (65tr)
QU142
Một số giải pháp nâng cao sản lượng tiêu thụ xi măng đối với Công ty Vật tư Kỹ thuật Xi măng giai đoạn 2001 - 2005 (42tr)
QU143
Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác quản lý hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty xuất nhập khẩu Thái Nguyên (40tr)
QU144
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí (80tr)
QU145
Thực trạng và giải pháp nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý tại Công ty Thương mại Khách sạn - Đống Đa trong giai đoạn hiện nay (33tr)
QU146
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty cơ khí ô tô 3-2 (74tr)
QU147
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex (34tr)
QU148
Một số biện pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy xuất khẩu của Công ty TNHH XNK Cường Thịnh (60tr)
QU149
Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH in bao bì Thái Lợi (38tr)
QU150
Một số giải pháp góp phần xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp (68tr)
QU151
Thực trạng và đề xuất được một số giải pháp cho sự phát triển của các ngành nghề trong hộ nông dân trên địa bàn xã Liêm Chính- Thị xã Phủ Lý-tỉnh Hà Nam trong thời gian qua (75tr)
QU152
Nghiên cứu tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần Chương Dương Hà Nội (50tr)
QU153
Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Ba Đình (32tr)
QU154
Những giải pháp chủ yếu huy động vốn đổi mới thiết bị công nghệ tại Công ty cổ phần dệt 10/10 (58tr)
QU155
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế hoạch chiến lược của Công ty Cổ Phần Đại Thắng (41tr)
QU156
Lập kế hoạch chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công đoạn xí nghiệp Vận tải Đường sắt Hà Quảng quý I năm 2004 (99tr)
QU157
Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty gạch ngói Hải Ninh (80tr)
QU158
Các giải pháp chuyển đổi tổng công ty chè VN theo mô hình công ty mẹ - công ty con (55tr)
QU159
Các giải pháp chủ yếu để góp phần đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm và tăng doanh thu tại công ty Điện Cơ Thống Nhất (79tr)
QU160
Đa dạng hoá sản phẩm nước ép trái cây tại Công ty Cổ phần Thăng Long (78tr)
QU161
Nâng cao năng lực cạnh tranh tiêu thụ sản phẩm tại công ty Bia - NGK Hà Tĩnh (110tr)
QU162
Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty Kim Khí Thăng Long (60tr)
QU163
Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty in DAD (59tr)
QU164
Nghiên cứu các giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty dệt may xuất nhập khẩu Huy Hoàng (74tr)
QU165
Mở rộng thị trường xuất khẩu tại Tổng công ty Dệt-May Việt Nam (Vinatex) (112tr)
QU166
Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty tấm lợp vật liệu xây dựng Đông Anh (68tr)
QU167
Phân tích tình hình thực hiện doanh thu bán hàng tại Công ty giầy Thuỵ Khuê (61tr)
QU168
Các giải pháp chủ yếu để góp phần đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm và tăng doanh thu tại công ty Điện Cơ Thống Nhất (80tr)
QU169
Xây dựng chiến lược sản phẩm tại công ty bánh kẹo Hải Hà giai đoạn 2005- 2008 (55tr)
QU170
Các giải pháp cạnh tranh nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty cổ phần xe khách Thái Bình (49tr)
QU171
Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu mặt hàng chè tại tổng công ty chè Việt Nam (87tr)
QU172
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Nhất Vinh (34tr)
QU173
Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở Công ty xây dựng số 9 (36tr)
QU174
Biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty bánh kẹo Hải Châu (70tr)
QU175
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương ở Công ty in Công đoàn (74tr)
QU176
Phân tích và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Cơ Điện Hà Nội
QU177
Hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty Phát Triển Hạ Tầng Khu Công Nghệ Cao Hoà Lạc (81tr)
QU178
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty Kinh Doanh Nhà Số 3 (55tr)
QU179
Nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy quản lý ở công ty bảo hiểm nhân thọ Thanh Hoá
QU180
Một số biện phát nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty Kim Khí Thăng Long (56tr)
QU181
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 trong dịch vụ hành chính nhà nước (52tr)
QU182
Nâng cao chất lượng giống cây trồng ở Công ty cổ phần giống cây trồng Thanh Hóa (72tr)
QU183
Các giải pháp nâng cao hiệu quả của kinh phí trợ giá cho xe buýt ở Hà Nội (51tr)
QU184
Một số giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch chiến lược của Công ty Cổ Phần Đại Thắng (35tr)
QU185
Chi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp quản lý chi phí sản xuất kinh doanh (33tr)
QU186
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý mạng lưới nhân viên bán hàng của công ty TNHH Coca-Cola Việt Nam chi nhánh miền bắc (64tr)
QU187
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị bán hàng ở Công ty Thực phẩm Hà Nội (91tr)
QU188
Hoàn thiện công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch bán hàng tại công ty CP Vật Tư bảo vệ thực vật Hoà Bình (110tr)
QU189
Phương hướng và biện pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng đối với sản phẩm đường của công ty thực phẩm miền bắc (76tr)
QU190
Nâng cao chất lư­ợng công tác quản trị mua hàng tại Công ty bách hoá số 5 Nam Bộ (89tr)
QU191
Một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty TNHH Sao Việt(58tr)
QU192
Hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp(40tr)
QU193
Một số biện pháp tài chính nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở công ty may Thăng Long(40tr)
QU194
Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại công ty Tem (105tr)
QU195
Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tuần Giáo
QU196
Nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại Hà Nội (53tr)
QU197
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và vận tải Hà nội (46tr)
QU198
Thực trạng thị trường tiêu thụ Rượu của Chi nhánh Công ty Hà Phú An (52tr)
QU199
Tăng cường công tác quản trị bán hàng ở Công ty Muối Thanh Hoá (50tr)
QU200
Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu của VINACONEX (32tr)
QU201
Một số giải pháp nhằm tiếp tục khuyến khích các hoạt động đầu tư trong nước (89tr)
QU202
Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp xây dựng (97tr)
QU203
Phân tích các chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty đầu tư phát triển xây dựng DIC (53tr)
QU204
Biện pháp tăng doanh thu tiêu thụ của Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel
QU205
Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty TNHH Thái Dương (66tr)
QU206
Hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty xi măng và xây dựng công trình Lạng Sơn (38tr)
QU207
Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh Thanh (95tr)
QU208
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty cổ phần giầy Hưng Yên (60tr)
QU209
Hoàn thiện công tác lập kế hoạch năm cho vật tư tại Công ty cao su Sao vàng (65tr)
QU210
Thực trạng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần may Thăng Long (67tr)
QU211
Thực trạng và những bài học kinh nghiệm cổ phần hoá tại Công ty cổ phần ô tô vận tải hành khách Hải Hưng (36tr)
QU212
Nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn của Công ty điện lực Ba Đình (50tr)
QU213
Tiêu thụ sản phẩm và giải pháp nâng cao chất lượng tiêu thụ sản phẩm của công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà (72tr)
QU214
Một số giải pháp phát triển thị trường tại Công ty cổ phần giầy Cẩm Bình (63tr)
QU215
Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu Từ Liêm- TULTRACO (70tr)
QU216
Phương hướng và biện pháp chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ trên địa bàn quận Cầu giấy trong giai đoạn hiện nay (78tr)
QU217
Thực trạng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần may Thăng Long (72tr)
QU218
Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần vận tải ô tô Vĩnh phúc giai đoạn hậu cổ phần hoá (82tr)
QU219
Phân tích tình hình chất lượng sản phẩm sợi ở Công ty Dệt- May Hà Nội (68tr)
QU220
Một số giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ Internet và viễn thông tại Công ty phát triển đầu tư công nghệ – FPT (62tr)
QU221
Một số giải pháp nhằm tăng doanh thu bán hàng ở công ty thương mại xxx (70 tr)
QU222
Phân tích tình hình thị trường của Công ty TNHH Hasa (49 tr)
QU223
Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng thiết kế tại Công ty Tư Vấn và Xây dựng Thuỷ Lợi 1 (60 tr)
QU224
Công tác tuyển dụng lao động tại công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ điện Trần Phú (66 tr)
QU225
Hiệu quả kinh doanh ở Công ty Giầy Thăng Long thực trạng và giải pháp (76 tr)
QU226
Xuất khẩu hàng may mặc của Công ty Dệt - May Hà Nội vào thị trường Mỹ (58tr)
QU227
Các giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu (73 Tr)
QU228
Đề xuất triển khai thực hiện mô hình quản lý quan hệ khách hàng tại Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh (68 tr )
QU229
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty TNHH Duy Thái (55Tr)
QU230
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần SNC Việt Nam
(53 Tr)
QU231

QU232
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cao su Sao vàng Hà Nội (33 tr)
QU233
Áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001: 2001 tại Công ty Sông Đà (63 tr)
QU234
Thực trạng công tác bán hàng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bán hàng tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Phú Mỹ (55 tr)
QU235
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Điện Thoại Di Động Viettel (39 tr)
QU236
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty TNHH Hồng Hà (40 tr)
QU237
Một số giải phỏp đào tạo nguồn nhân lực ở Công ty đóng tàu Hạ Long
QU238
Một số giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty In và Sản xuất bao bì Hà Nội (39 tr)
QU239
Một số giải páhp hoàn thiện việc xây dựng chiến lược kinh doanh của Tổng công ty xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam sau cổ phần hoá (44 tr)
QU240
Một số giải pháp mở rộng kênh huy động vốn tại Công ty TNHH thương mại kỹ thuật điện Hà Nội (62tr)
QU241
Một số giải pháp nhằm lực chọn nhà thầu xây dựng có chất lượng và đạt hiệu quả của Công ty thông tin di động - VMS (94tr)
QU242
Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến (53tr)
QU243
Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng(44tr)
QU244
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty TNHH Chiến Bao(76tr)
QU245
Những biện pháp chủ yếu tạo việc làm góp phần nâng cao đời sống nhân dân ở huyện Hải Hà - Quảng Ninh (62 tr)
QU246
Thực trạng và giải pháp phân bổ và sử dụng nguồn nhân lực ở huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2000 - 2010 và những năm tiếp theo (58 tr)
QU247
Lao động và việc làm của thị xã Cảm Phả - thực trạng và giải pháp giai đoạn 2006 -2011 (89 tr)
QU248
Hoàn thiện chính sách, chế độ đối với cán bộ cấp huyện , Huyện Bình Liêu - tỉnh Quảng Ninh (61 tr)
QU249
Phân tích và đánh giá thực trạng xóa đói giảm nghèo ở huyện Bình Liêu - tỉnh quảng Ninh giai đoạn 2000 - 2010 (63 tr)
QU250
Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động ở công ty cổ phần than Cao Sơn - Cẩm Phả - Quảng Ninh (77 tr)
QU251
Phân tích tình hình quản lý chất lượng ở Công ty Cơ điện Đại Dương và một số giải pháp đảm bảo chất lượng sản phẩm (72 tr)
QU252
Một số giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty In và Sản xuất bao bì Hà Nội (39 tr)
QU253
Thực trạng công tác quản trị tiêu thụ hàng hoá ở Công ty thương mại dịch vụ Hải Dương (58tr)
2008Qtr-1
Hoàn thiện quản lý Ngân sách tại xã Thắng Sơn – huyện Thanh Sơn – tỉnh Phú Thọ (62tr)
2008Qtr-2
Thực trạng quản lý và sử dụng đất đai trong lâm nghiệp" ở xã Cự Đồng - Thanh Sơn - Phú Thọ (60tr)
2008Qtr-3
Những giải pháp chủ yếu nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội xã La Phù – huyện Thanh Thuỷ – tỉnh Phú Thọ (67tr)
2008Qtr-4
Những giải pháp và kết quả đạt được trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá ở xã Ngọc Quan – huyện Đoan Hùng – tỉnh Phú Thọ (57tr)
2008Qtr-5
Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh dịch vụ cho nhà chung cư cao tầng tại chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên dịch vụ nhà ở và khu đô thị - xí nghiệp 1 (85tr)
2008Qtr-6
Quản lý tiêu thụ sản phẩm ở công ty máy tính Nguyên Ngọc (54tr)
2008Qtr-7
Phát triển kinh doanh các dịch vụ logistics Công ty Sao Mai (46tr)
2008Qtr-8
Xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp giẩy Bình Minh (55tr) (nghiệp vụ)
2008Qtr-9
Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long (76tr)
2008Qtr-10
Hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong hoạt động sản xuất và kinh doanh thép (68tr)
2008Qtr-11
Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương tại Công ty Cổ phần In Hàng Không (58tr)
2008Qtr-12
Phân tích và đề xuất nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty Dệt may Hà Nội
2008Qtr-13
Phát triển kinh doanh các dịch vụ logistics Công ty Sao Mai (49tr)
2008Qtr-14
Phân tích tình hình tiêu thụ & lợi nhuận của công ty cổ phần may Việt sinh.
2008Qtr-15
Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công ty Thực phẩm và giải khát DONANEWTOWER
2008Qtr-16
Một số giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào công ty TNHH XD&TM Quang Minh (51tr)
2008Qtr-17
BIỆN PHÁP NHẰM DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ MÁ PHANH VIGLACERA (86tr)
2008Qtr-18
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu phụ tùng ô tô của Công ty TNHH Thương Mại Hằng Quảng ( phụ tùng ô tô )
2008Qtr-19
Nâng cao hiệu quả hoạt động triển khai Kaizen trong tập đoàn FPT (47tr)
2008Qtr-20
Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường tại công ty điện tử tin học Quốc Tuấn (53tr) (nghiệp vụ)
2008Qtr-21
Phân tích hoạt động kinh doanh của một số doanh nghiệp Dược Việt Nam tham gia thị trường chứng khoán (70TR)
2008Qtr-22
Phân tích và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Tổng Công ty Dệt may Hà Nội (70tr)
2008Qtr-23
Phân tích hiệu quả kinh doanh của trung tâm dịch vụ nông nghiệp (46tr) (co tong quan)
2008Qtr-24
Một số giải pháp nhằm xây dựng văn hóa Doanh nghiệp ở Công ty Cổ phần Tam Kim (90tr)
2008Qtr-25
Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng không AIRSERCO (57tr)
2008Qtr-26
Một số giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý ở Doanh nghiệp Viễn thông Vĩnh Phúc
2008Qtr-27
Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ở công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Mai Lâm (80tr)
2008Qtr-28
Một số kiến nghị nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước (59tr)
2008Qtr-29
Phương hướng hoàn thiện và đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Văn phòng phẩm Cửu Long (54tr)
2008Qtr-30
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Dệt kim Đông Xuân (74tr)
2008Qtr-31
Thực trạng và các giải pháp phát triển dịch vụ chất lượng cao của thành phố Hà Nội tới năm 2010, tầm nhìn 2020.
2008Qtr-32
Hoàn thiện quản lý tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH Nguyên Ngọc (59tr)
2008Qtr-33
Tăng cường hiệu lực quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại công ty cổ phần ô tô TMT (65tr)
2008Qtr-34
Hiệu quả kinh doanh của Công ty May Phố Hiến (51tr)
2008Qtr-35
Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty In thương mại Thông tấn xã Việt Nam (109tr)
2008Qtr-36
Đội ngũ trí thức Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (68tr)
2008Qtr-37
Nâng cao hiệu quả của các Dự án đầu tư công từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước trong Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (90tr)
2008Qtr-38
Giải pháp phát triển thị trường vang ở Công ty cổ phần Thăng Long (89tr)
2008Qtr-39
Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong vận tải hàng hoá tại công ty vận tải hàng hoá đường sắt
2008Qtr-40
Thực trạng công tác quản lý tài chính ngân sách xã và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính ngân sách xã và phát triển nguồn thu tại xã Đông Lĩnh - Đông Hưng - Thái Bình (60tr)
2008Qtr-41
Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế trong chăn nuôi góp phần thực hiện tốt chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp xã Quỳnh HỒng - Quỳnh Phụ - Thái Bình giai đoạn 2006-2010 (53tr)
2008Qtr-42
Sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hoàng Yến
2008Qtr-43
Một số biện pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty DEAWOO-HANEL (62tr)
2008Qtr-44
Tổ chức bán hàng ở công ty cổ phần thương mại đầu tư Long Biên (65tr)
2008Qtr-45
Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Xi Măng Sài Sơn
2008Qtr-46
Giải pháp xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty lương thực cấp I Lương Yên (61tr)
2008Qtr-47
Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại Công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu (53tr)
2008Qtr-48
Chất lượng hàng may mặc và giải pháp nâng cao chất lượng tại công ty Cổ phần dệt công nghiệp Hà Nội (62tr)
2008Qtr-49
Hoàn thiện công tác tiền lương, thưởng tại công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu (65tr)
2008Qtr-50
Giải pháp xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty lương thực cấp I Lương Yên (61tr)
2008Qtr-51
Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại Công ty cổ phần dược phẩm Huy Thịnh (52tr)
2008Qtr-52
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức tiền lương tại nhà máy phân hữu cơ vi sinh thuộc Công ty cổ phần truyền thông và thương mại Viêt Toàn Cầu
2008Qtr-53
Dự án: Dịch vụ du lịcfh và cung cấp cơm văn phòng, đồ uống tận nơi cho khách hàng (Công ty Cty TFC)
2008Qtr-54
Hoàn thiện công tác phân quyền trong tổ chức bộ máy của công ty Thương mại và Dịch vụ Tràng Thi
2008Qtr-55
Quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam - Thực trạng và giải pháp 112 (tr)
2008Qtr-56
Một số giải pháp nâng cao chất lượng công trình xây dựng cơ bản tại Doanh nghiệp Bắc Hồng huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu (78tr)
2008Qtr-57
Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần LILAMA Hà Nội
2008Qtr-58
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý lao động tại Công ty TNHH Minh Thành (32tr)
2008Qtr-59
Hoàn thiện công tác tổ chức bán hàng tại công ty cổ phần thương mại và xây dựng Nam Sơn (58tr)
2008Qtr-60
Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động tại Công ty TNHH đầu tư & Phát triển Xây dựng Minh Huyền (57tr)
2008Qtr-61
Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nhãn hiệu Dutch Lady tại Công ty TNHH Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu (58tr)
2008Qtr-62
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ và hạ tầng kỹ thuật Côn Sơn (70tr)
2008Qtr-63
Hoàn thiện công tác cung ứng sử dụng Nguyên vật liệu tại nhà máy cơ khí 19/5 (47tr)
2008Qtr-64
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà máy xi măng La Hiên (82tr)
2008Qtr-65
Nâng cao chất lượng quy trình sản xuất bia hơi ở công ty bia VIệt Hà
2008Qtr-66
Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Sinh Trường (38tr)
2008Qt-67
Một số giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ và kinh doanh của chi nhánh dược phẩm Văn giang
2008Qtr-68
Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn
2008Qtr-69
Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động của Công ty cổ phần in và thương mại Thống nhất (66tr)
2008Qtr-70
Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý Ngân sách Nhà nước huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu (54tr)
2008Qtr-71
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại công ty VINCO (50tr) (quản lý công)
2008Qtr-72
Đẩy mạnh hoạt động cung ứng dịch vụ vận tải quốc tế của Công ty TNHH Thương mại và vận tải quốc tế VINAFCO (VINAFCO-IFTC)
2008Qtr-73
Nâng cao hiệu quả công tác lập kế hoạch sản xuất thức ăn chăn nuôi của công ty TNHH Thương mại Quang Việt (59tr)
2008Qtr-74
Thực trạng và các giải pháp phát triển dịch vụ chất lượng cao của thành phố Hà Nội tới năm 2010, tầm nhìn 2020 (56tr)
2008Qtr-75
Giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai dự án Edocman của Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm CMCSoft (105tr)
2008Qtr-76
Giải pháp phát triển thị trường bánh mềm Hải Châu (64tr)
2008Qtr-77
Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo tại thị trường nội địa của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu (86tr)
2008Qtr-78
Phát triển kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm ô tô của Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC)
2008Qtr-79
Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm kẹo tại thị trường miền Trung của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà
2008Qtr-80
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị tại Công ty Cổ Phần Cơ Khí và Xây Lắp Số 7 (44tr)
2008Qtr-81
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm ở công ty TNHH kinh doanh thép và vật tư Bình Minh (40tr)
2008Qtr-82
Các giải pháp hoàn thiện bộ máy quản trị của công ty TNHH Thực phẩm thủy sản Đức Tín
2008Qtr-83
TỔ CHỨC LẠI CÔNG TÁC QUẢN LÝ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐÀO THỊNH (33tr) (báo cáo)
2008Qtr-84
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Dược phẩm TW1 (30tr)
2008Qtr-85
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương và lao động tại Công ty hoá chất 21 (80tr)
2008Qtr-86
Một số giải pháp nâng cao chất hiệu quả công tác đấu thầu tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 842
2008Qtr-87
Những giải pháp và kết quả đạt được trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá ở xã Ngọc Quan – huyện Đoan Hùng – tỉnh Phú Thọ
2008Qtr-88
Một số biện pháp hoàn thiện hoạt động quản lý nhân sự tại Công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng số 2 (
2008Qtr-89
Phân tích hiệu quả kinh doanh của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp (32tr)
2008Qtr-90
Giải pháp tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH HA AN (50tr) (giấy) (có báo cáo)
2008Qtr-91
Hoàn thiện theo mô hình QLCL TQM tại Hợp doanh DMC-FER (116tr)
2008Qtr-92
Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động bán hàng của Công Ty TNHH Thương mại Long Thành
2008Qtr-93
Thực trạng nguồn nhân lực phục vụ cho ngành dịch vụ logistics ở Việt Nam
2008Qtr-94
Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong xuất khẩu dệt may ở Tổng công ty May Việt Tiến (55tr)
2008Qtr-95
§ẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần giống cây trồng Quảng Ninh (70tr)
2008Qtr-96
Hoàn thiện công tác dự thầu các công trình giao thông tại Công ty liên doanh công trình Hữu Nghị (63tr)
2008Qtr-97
Mở rộng thị trường tiêu thụ xi măng của Công ty xi măng Hoàng Thạch (62tr)
2008Qtr-98
Quản lý Máy móc thiết bị tại Công ty cổ phần Phú Thịnh (62tr)
2008Qtr-99
Quản lý nguyên vật liệu sản xuất xi măng tại Công ty xi măng Hoàng Thạch (72tr)
2008Qtr-100
Quản lý Sử dụng lao động tại Công ty than Mạo Khê (62tr)
2008Qtr-101
Quản lý và phân phối thu nhập tại Xí nghiệp Cơ khí Thủy Mạo Khê – Đông Triều - Quảng Ninh (62tr)
2008Qtr-102
Quản lý và sử dụng vốn lưu động tại xí nghiệp sản xuất gốm sứ Đông Triều (62tr)
2008Qtr-103
Lợi nhuận kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 872 & thực trạng và giải pháp (61tr)
2008Qtr-104
Hiệu quả kinh tế các loại hình trang trại huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội
2008Qtr-105
Xây dựng và phát triển thương hiệu cho công ty Viễn thông An Bình
2008Qtr-106
Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Minh Hiếu – Hưng Yên (58tr) thức ăn gia súc
http://luanvan.net/
http://luanvan.vn/
http://luanvan.com.vn/
http://luanvan.org/
http://luanvanmau.com/
http://mauluanvan.com/
http://luanvanmau.net/
http://mauluanvan.net/
http://luanvancaohoc.com/
http://luanvancaohoc.net/
http://luanvankinhte.com/
http://luanvanthacsi.com/
http://luanvanthacsi.net/
http://luanvantotnghiep.net/
http://timluanvan.net/
http://choluanvan.net/
http://luanvanviet.net/